Store forskjeller i finansiell kompetanse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Store forskjeller i finansiell kompetanse

Unge kan mindre enn eldre, kvinner kan mindre enn menn, de med lavere utdanning kan mindre enn de med høyere utdanning og de med lavere inntekt kan mindre enn de med høyere inntekt. Det viser en landsdekkende undersøkelse for å kartlegge finansiell kompetanse i Norge.

Bilde av mennesker med spørsmålstegn foran ansiktet

Det er AksjeNorge som har tatt initiativ til å utføre undersøkelsen på vegne av OECD, og resultatene ble presentert tirsdag 12. april på konferansen «Ta del – ikke dvel».

Nordmenn blant de beste i Europa

Resultatene fra den norske delen av OECD-undersøkelsen viser at nordmenn i utgangspunktet kan mye. På kunnskapsspørsmålene scorer nordmenn flest høyt, og i internasjonale sammenligninger er Norge blant de beste. Men også i Norge er det forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen, spesielt når spørsmålene blir mer kompliserte, som spørsmål om inflasjon, rentes rente og spredning av risiko.

– De med lavere kunnskap er mer sårbare for økonomiske utfordringer, og utnytter ikke nødvendigvis mulighetene for sparing og investering i den grad at det øker den langsiktige avkastningen. De har også mindre penger i bakhånd til uforutsette utgifter enn de med høy kunnskap. Banksparing utgjør den største delen av sparingen, og færre enn vi ønsker sparer i stor grad til egen pensjon, sier daglig leder i AksjeNorge, Lene Refvik.

Personlig økonomi må få større plass i pensum

Finans Norge, som er en av AksjeNorges samarbeidspartnere i kartleggingsprosjektet sammen med Agderforskning og Finansforbundet, har lenge arbeidet for at personlig økonomi skal få en større plass i skolens pensum.

– Økt kunnskap gjennom opplæring i skolen er avgjørende for å sikre at alle har et minimum av kunnskap om personlig økonomi og for at flere skal kunne ta gode valg fra tidlig alder, sier Idar Kreutzer, adm.direktør i Finans Norge

Mer om undersøkelsen og alle resultatene hos AksjeNorge

Enorm og uforklarlig kjønnsforskjell

Kvinner i alle aldre har dårligere kunnskap om personlig økonomi enn menn. Det er forstemmende, og derfor bør personlig økonomi få vesentlig økt oppmerksomhet i skoleverket, skriver Tom Staavi i et blogginnlegg.

Tom Staavi. Foto.

– Økt kunnskap gjennom opplæring i skolen er avgjørende for å sikre at alle har et minimum av kunnskap om personlig økonomi og for at flere skal kunne ta gode valg fra tidlig alder.

- Idar Kreutzer

Adm.direktør Finans Norge