Statistikkhefte om livsforsikring og pensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Statistikkhefte om livsforsikring og pensjon

Finans Norge har nå ferdigstilt en ny brosjyre med nøkkeltall fra livsforsikring og pensjon. 

Graf.

Brosjyren gir en oversikt over de mest etterspurte tallene samt utviklingstrekk i Finans Norges ulike statistikker for livsforsikring og pensjon. Dataene i denne publikasjonen dekker til og med året 2015 og omfatter Finans Norges medlemsselskaper.

En tilsvarende brosjyre for skadeforsikring er tidligere publisert.