Skal ikke bidra til skatteunndragelser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skal ikke bidra til skatteunndragelser

– Skatteunndragelser er alltid uakseptabelt. Både av de som medvirker til det, og av de som utfører det, sier Idar Kreutzer i Finans Norge.

Idar Kreutzer. Foto.

Det er ikke ulovlig å ha eierskap i såkalte skatteparadis. Men dersom motivet er å unndra skatt, svekker dette skattesystemet og således vår felles evne til å finansiere velferdssamfunnet.

Finans Norge har derfor vært med på å fremme forslag om større åpenhet rundt eierskap, og arbeidet for forebygging av økonomisk kriminalitet og hvitvasking, sier Kreutzer.

Det foreligger ikke informasjon som tyder på at banker som har tilrettelagt for slike selskap har brutt noen lover eller forskrifter, og at nye rutiner og regelverk innebærer at noe tilsvarende ikke vil la seg gjennomføre nå.

– Det er den enkeltes personlige ansvar å innrapportere sine inntekter og eiendeler, uavhengig av hvor de er plassert. Men det er samtidig viktig at næringen har fokus på å utvikle produkter og tjenester som ikke er egnet til å misbrukes eller benyttes til  skatteunndragelser. Særlig dersom det må en bank til for å få til slik skatteunndragelse, er det viktig at vi har særskilt oppmerksomhet rundt dette, sier Kreutzer. 

Finans Norge støtter det videre arbeidet for å sikre større åpenhet rundt økonomiske forhold og forebygging av skatteunndragelser, og styrket utveksling av informasjon mellom land.

– Vi gjennomfører flere tiltak for å bidra til et bedre regelverk, og jobber aktivt med medlemmene våre for å øke forståelsen og formidle regelverket på en god måte. Vi gjennomfører årlige hvitvaskingskonferanser sammen med tilsynsmyndigheter og økokrim, og har egne fagutvalg med noen av Norges beste eksperter som gir oss råd. Vi har også hatt et godt samarbeid med Tax Justice Network – Norge og IKT-Norge om rapporten ”Åpent eierskap – Forslag til utforming av det nye norske registeret over egentlige eiere”, understreker Kreutzer. 

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no