Skadeforsikring i et nøtteskall

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skadeforsikring i et nøtteskall

Her er en helt ny brosjyre med nøkkeltall fra skadeforsikring. 

Forside av brosjyre. Foto.

Brosjyren forsøker å senke terskelen inn mot Finans Norges store statistikksamling innen skadeforsikring. Den sammenfatter de mest etterspurte tallene innenfor næringens felles regnskapsstatistikk, markeds- og premiestatistikk og skadestatistikk. Det er videre innarbeidet definisjoner og beskrivelser av en del sentrale utviklingstrekk.

– Hensikten med brosjyren er å gjøre vårt rikholdige tallmateriale mer forståelig, oversiktlig og konsentrert, sier aktuar og leder av statistikk og analyseenheten i Finans Norge, Kari Mørk.

Tallene i denne publikasjonen dekker til og med året 2015.

En tilsvarende brosjyre for livsforsikring og pensjon vil komme i nær framtid.