Pålagt å lenke til Finansportalen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Pålagt å lenke til Finansportalen

Fra 1. juli er alle finansforetak som tilbyr produkter det informeres om på Finansportalen pålagt å lenke til portalen. Forskrift om dette ble fastsatt av Finansdepartementet 22. april 2016. 

Forskriften er kort, og angir at lenken skal oppgis på forsiden på hjemmesidene og «på alle øvrige digitale plattformer hvor priser eller produkter presenteres». Forskriften oppstiller også en standard lenketekst som alle skal bruke.

Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge sier at forskriften er i tråd med organisasjonens synspunkter.

– De aller fleste av våre medlemmer har allerede lenker til Finansportalen, etter at vi oppfordret bankene om dette for et par år siden. Lenken ligger på ulike steder på deres nettsider. Nå blir alle pålagt å plassere lenken ett sted, med en standard tekst som er vesentlig kortere enn det departementet opprinnelig foreslo. Dette er i tråd med vårt høringssvar, fremholder Fåne, som legger til at det i forskriften ikke er angitt hvor på forsiden lenken skal ligge.

– Selskapenes nettsider, og hvordan selskapene fremstår utad, er et reelt konkurranseelement. Mange selskaper har derfor nedlagt store ressurser på utviklingen av nettsidene, herunder valg av nettdesign og navigasjonsprinsipper. På den bakgrunn er det bra at departementet i forskriften ikke detaljregulerer hvor på forsiden lenken skal ligge – bortsett fra å at den skal være «godt synlig», sier Fåne.