Ny meglertakst gir økt trygghet for bank og kunde

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny meglertakst gir økt trygghet for bank og kunde

E-takst er navnet på en ny standard for meglers verdivurdering av eiendom som skal gi sikrere verdianslag og langt på vei fjerne muligheten for å forfalske meglervurderinger. 

– Den sterke veksten i bruken av e-takst innebærer at løsningen er i ferd med å bli en ny bransjestandard, noe som igjen vil styrke kvaliteten på boliglånsporteføljen og gi økt trygghet for banken, bankens investorer og lånekunden, sier Svein Rønning, kredittsjef i DNB.

Rønning, sammen med de øvrige medlemmene i Finans Norges Fagutvalg kreditt, har i lengre tid vært pådrivere for at e-takst skal erstatte de tradisjonelle og ofte korte og udokumenterte meglervurderingene.

E-takst er utviklet av Eiendomsverdi AS, et selskap som eies av blant andre Eika Boligkreditt, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 Gruppen og DNB. Selskapet leverer fra før systemer med omfattende informasjon om det norske boligmarkedet til landets meglerforetak og banker. Eiendomsverdi AS lager også eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk på oppdrag fra Eiendom Norge.

Minimum tre bilder

E-takst stiller konkrete krav til dokumentasjon av boligen og verdivurderingen. Den skal minimum inneholde tre bilder av eiendommen; ett av bad, kjøkken og fasade. I taksten sammenholdes meglervurderingen opp mot Eiendomsverdis egen verdivurdering, samt i forhold til omkringliggende salg. Eventuelt andre verdivurderinger innenfor siste seks måneder skal også fremgå, dette for å avdekke eventuell «shopping» av verdivurderinger. Meglers verdivurdering skal også sammenlignes med det generelle prisnivået i den aktuelle kommunen.

Vanskeligere å svindle

 E-taksten legges inn i en database, og banken kan derfor være sikker på at taksten den får seg forelagt er ekte. Dette eliminerer i praksis muligheten til å manipulere meglervurderingen, sier Espen W. Relbo, daglig leder i Eiendomsverdi.

Han kan konstatere at bruken av e-takst har eksplodert den siste tiden, fra en månedstakt på 1-2 000 i 2015 til nærmere 5 500 i mars i år.

– For oss som bank og for hele næringen er e-takst et stort kvalitetsmessig fremskritt. Over tid skal dette gi oss bedre kredittkvalitet og lavere tap, noe som også kommer våre lånekunder til gode. Ratingbyråer og investorer vil også sette pris på at vi har enda bedre dokumentasjon på vår sikkerhetsmasse, sier kredittsjef Rønning, som viser til at bankens eget meglerforetak – DNB Eiendom – nå etter en pilotperiode har innført e-takst som standard.

 Mange av våre svindelsaker har hatt sitt utspring i forfalskede verdivurderinger. Med e-takst blir dette så å si umulig, fremholder Rønning.

Fordel både for boligselger og -kjøper

Dag Hegerstrøm, assisterende direktør i PrivatMegleren, forteller at e-takst nå er obligatorisk ved rene verdivurderinger og oppdrag i forbindelse med kontraktsinngåelse og oppgjør.

 Med dette verktøyet får våre meglere en vesentlig bedre informasjonsstøtte i sin vurdering. Dermed kan vi tilby en bedre dokumentasjon til våre kunder, boligselgeren, og banken, sier Hegerstrøm, som legger til at meglerkjeden nå også samarbeider med Eiendomsverdi AS om å lage en versjon av e-takst som kan brukes i salgssammenheng for å vise potensielle kjøpere at det ligger en grundig analyse bak verdivurderingen.

– En bedre dokumentert verdivurdering er selvsagt også i kjøpers interesse, fremholder Hegerstrøm.