Naturskadekapitalen blir ansvarlig kapital

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Naturskadekapitalen blir ansvarlig kapital

Naturskadekapitalen kan nå regnes med som ansvarlig kapital under Solvens II. Det er klart etter at Finanstilsynet har fastsatt nærmere bestemmelser om dette.

Flom i Kværnerbyen. Foto.

Instruksen for Norsk Naturskadepool ble endret av Justis- og beredskapsdepartementet i vinter.  Denne endringen la til rette for at skadeforsikringsforetakenes naturskadekapital kan regnes som ansvarlig kapital under Solvens II. Finanstilsynet har nå lagt til grunn at foretakets naturskadekapital regnes som kapital i kapitalgruppe 2.

– Finans Norge er svært godt fornøyd med dette resultatet og vi berømmer det gode samarbeidet det har vært mellom medlemmene, myndighetene og oss for å finne en bærekraftig løsning, sier direktør for skadeforsikringsområdet, Geir Trulserud.