Naturskadekapitalen blir ansvarlig kapital

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Naturskadekapitalen blir ansvarlig kapital

Naturskadekapitalen kan nå regnes med som ansvarlig kapital under Solvens II. Det er klart etter at Finanstilsynet har fastsatt nærmere bestemmelser om dette.

Flom i Kværnerbyen. Foto.

Instruksen for Norsk Naturskadepool ble endret av Justis- og beredskapsdepartementet i vinter.  Denne endringen la til rette for at skadeforsikringsforetakenes naturskadekapital kan regnes som ansvarlig kapital under Solvens II. Finanstilsynet har nå lagt til grunn at foretakets naturskadekapital regnes som kapital i kapitalgruppe 2.

– Finans Norge er svært godt fornøyd med dette resultatet og vi berømmer det gode samarbeidet det har vært mellom medlemmene, myndighetene og oss for å finne en bærekraftig løsning, sier direktør for skadeforsikringsområdet, Geir Trulserud.