Næringen møtte Finanstilsynet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Næringen møtte Finanstilsynet

Torsdag denne uken gjennomførte Finans Norge og representanter fra finansnæringen et godt og konstruktivt kontaktmøte med Finanstilsynet. 

Det er andre gang det er gjennomført et kontaktmøte med bred representasjon både fra næringen og Finans Norge. Flere viktige tema ble tatt opp fra begge sider.

Temaer som ble diskutert på møtet denne gang var:

 • Omdømmerisiko
  Omdømmerisiko som en del av vurderingen av operasjonell risiko i bankene, og næringens ansvar for å bygge tillit. Her tok Finanstilsynets direktør opp markedsføring, salg og vekst i forbrukerkredittmarkedet som et potensielt problem som tilsynet følger nøye.

 • Fripoliser
  Utfordringene med fripoliser og den årlige rentegarantien

 • Pilar 2-prinsipper
  Finansdepartementets signaler om transparens, forutberegnelighet og kontradiksjon av Pilar 2-krav. Og videre diskusjon om metodikk for fastsettelse av Pilar 2-krav.

 • Proporsjonalitet
  Næringens ønske om at proporsjonalitet/forholdsmessighet i regulering bør brukes for å hindre unødig stor byrde for mindre bankaktører
 • Internasjonale kapitalmarkeder
  Viktigheten av at norsk regulering er transparent og lett formidlingsbar i internasjonale kapitalmarkeder, for å sikre synlighet om faktisk soliditet og riktig prising.
 • Tapsnedskrivninger
  Konsekvenser av oljeprisdrevet "krise" og bankenes nedskrivninger

Det var svært konstruktive og gode diskusjoner rundt alle punktene. Møtet ble avsluttet med at Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen ytret håp om at vi kan gjennomføre slike kontaktmøter fast på halvårlig basis. Hensikten er å avtale en begrenset saksliste fra gang til gang, møtetema kan være innenfor alle bransjene (Bank, skade og liv), og at Finans Norge organiserer slik at også representanter fra relevante medlemsbedrifter deltar.

Finanstilsynet stilte med en stor delegasjon ledet av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Fra Finans Norge stilte

 • Odd Arild Grefstad, styreleder Finans Norge og konsernsjef Storebrand
 • Richard Heiberg, administrerende direktør SpareBank1 Hedmark
 • Frode Bø, konserndirektør risikostyring og compliance, SpareBank1 SR Bank
 • Kaj-Martin Georgsen, leder bransjestyre bank og kapital, næringspolitisk direktør DNB
 • Marianne Groth, næringspolitisk direktør Eika Alliansen
 • Åmund Lunde, leder bransjestyre liv og pensjon, konsernsjef Oslo Pensjonskasse
 • Jørund Vandvik, administrerende direktør Nordea Liv
 • Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge
 • Erik Johansen, direktør bank og kapitalmarked, Finans Norge
 • Stefi Kierulf Prytz, direktør liv og pensjon, Finans Norge
 • Jan Erik Fåne, direktør kommunikasjon og samfunn, Finans Norge