Nå løses «Tilsynsfloken»

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nå løses «Tilsynsfloken»

Etter etableringen av de europeiske finanstilsynsmyndighetene ESBR, EBA, EIOPA og ESMA i 2010 har norske myndigheter samarbeidet med Liechtenstein og Island om forhandlinger med EU-kommisjonen for å kunne implementere forordningene om disse myndighetene i EØS-avtalen. En politisk avtale om innlemmelsen ble inngått i oktober 2014.

De tekniske utfordringene med innlemmelsen har vist seg å være mange, og først nå har man funnet en løsning.

Nå inviterer regjeringen Stortinget til å fatte vedtak om å knytte oss til det overnasjonale tilsynsarbeidet på finansområdet. Det krever tre fjerdedels flertall i Stortinget.

Se bakgrunnsnotat om status for «tilsynsfloken»