Klimaendringene kan gi store kostnader for finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Klimaendringene kan gi store kostnader for finansnæringen

Klimaendringene kan koste opptil 200.000 milliarder kroner, som tilsvarer nesten 17 prosent av verdens finansverdier. Dette viser en ny rapport fra London School of Economics. 

Hender holder klode fotografi

Både investorer og myndigheter blir i stadig større grad klar over at klimaendringene fører med seg store og nye former for risiko. Dersom de økonomiske konsekvensene av klimaendringene blir stå store som det sies, vil det også få enorme kostander for finansnæringen.

En nylig utgitt rapport fra London School of Economics, trykket i tidsskriftet Nature, har forsøkt å måle effekten av klimaendringene på finansielle verdier:

Kan tape verdier tilsvarende 28 norske oljefond

Et gjennomsnittlig anslag viser at tapene vil være på om lag 2.500 milliarder dollar, eller snaut 21.000 milliarder kroner. I verste fall kan tapene bli så store som 24.000 milliarder dollar, eller nesten 200.000 milliarder kroner. Dette tilsvarer 17 prosent av verdens totale finansielle verdier, eller verdien av 28 norske oljefond.

– Finansnæringen må ta innover seg den enorme risikoen som ligger i klimaendringene, sier Jan Erik Fåne, direktør for kommunikasjon og samfunn i Finans Norge.

Fokus på kortsiktige gevinster

Store, langsiktige investorer, slik som globale pensjonsfond, har lenge vært opptatt av klimaspørsmål som en direkte følge av risikoen for at klimaendringene kan redusere avkastningen på deres portefølje.

Problemet er ofte at finansmarkeder preges av fokus på kortsiktige gevinster og ikke langsiktig og bærekraftig avkastning. Dette er blant annet ettertrykkelig beskrevet av den britiske sentralbanksjefen Mark Carney. I en tale til det globale forsikringsselskapet Lloyds of London, snakket han om finansielle konsekvenser av å tape klimakampen. Carneys budskap handlet om «horisontens tragedie», eller det faktum at den dagen klimaendringene påvirker finansiell stabilitet, kan det allerede være for sent å gjøre noe med det.

– Denne erkjennelsen treffer finansnæringen med full kraft. Det er et viktig budskap, som finansnæringen må ta innover seg, mener Fåne.

 Deler av den norske finansnæringen ligger langt fremme på bærekraftspørsmål. Blant annet har vi i Norge et verdensledende miljø innenfor ansvarlige investeringer gjennom organisasjonen Norsif. Enkelte aktører i det norske markedet har allerede jobbet lenge med produkter som blant annet grønne obligasjoner og bærekraftig kreditt, avslutter Fåne.