Gjeldsveksten avtar videre

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gjeldsveksten avtar videre

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) ble redusert til 5,2 prosent ved utgangen av februar ifølge tall fra SSB.  Som i januar var nedgangen på kun en tidel sammenlignet med den foregående måneden. Veksten trekkes ned av husholdningene og kommuneforvaltningen.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 4 944 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Utviklingen i K2. Graf

Lavere gjeldsvekst i husholdningene

I likhet med hovedindeksen er husholdningens gjeldvekst svakt avtagende. Vekstraten er imidlertid relativt sterk gitt utfordringene i norsk økonomi for tiden. Tolvmånedersveksten i husholdningenes gjeld var 6 prosent i februar, en tidels nedgang fra januar. Ettersom gjeldsveksten fortsatt overstiger inntektsveksten, vil husholdningenes gjeldsbelastning øke videre. Den samlede bruttogjelden endte på 2 902 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Økning i kredittveksten hos ikke-finansielle foretak

For de ikke-finansielle foretakene er gjeldsveksten betydelig mer volatil enn for husholdningene. Vekstraten har tatt seg opp de siste månedene og endte på 3,8 prosent i februar, en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra måneden før. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 605 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Vekst hos banker, kredittforetak og obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak ble redusert fra 5,8 prosent i januar til 5,7 prosent i februar. Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 946 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet falt tolvmånedersveksten fra 3,9 ned til 1,7 prosent frem til utgangen av februar. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld steg i samme periode fra 15,4 prosent til 22 prosent.