Beregningsmetoder for kapitalkrav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Beregningsmetoder for kapitalkrav

Finans Norge ser det som positivt at Finanstilsynet offentliggjør beregningsmetoder for kapitalkrav (bankspesifikke pilar 2-krav). 

Finans Norge anmoder om at Finanstilsynet i langt sterkere grad tilstreber forutsigbarhet og transparens i praktiseringen av pilar 2-krav, i tråd med hva Finansdepartementet har uttalt. Det skriver Finans Norge i et brev til Finanstilsynet.

Dette er også nødvendig dersom bankene skal gis en reell kontradiksjonsmulighet.

Åpenhet og forutberegnelighet sikres best ved at Finanstilsynet publiserer den enkelte banks pilar 2-krav, både per risikotype og samlet, samt hvordan dette fordeler seg på metodebaserte bidrag og tilsynets bruk av skjønn. Finans Norge kan ikke se noen motsetning mellom en slik praksis og en god og begrenset skjønnsutøvelse.

Les Finans Norges brev til Finanstilsynet (PDF)