Produktivitet avgjør samfunnets langsiktige velferdsnivå

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Produktivitet avgjør samfunnets langsiktige velferdsnivå

Produktivitetsutviklingen avgjør samfunnets langsiktige velferdsnivå. Det fremgår av Finans Norges høringsuttalelse til Produktivitetskommisjonens andre delrapport. 

Produktivitetskommisjonens andre rapport omhandler blant annet Norges arbeid innen forskning og innovasjon, offentlig sektor og arbeidsmarkedet. Finans Norge har avgitt sin høringsuttalelse.

Her legger vi vekt på følgende hovedpunkter:

 • Produktivitet
  Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og vektlegging av produktivitetsvekst må være sentralt for prioriteringer og politiske beslutninger fremover. Det bør iverksettes tiltak for å øke privat eierskap i Norge, herunder en skattepolitikk som stimulerer til dette.
 • Forskning og innovasjon
  Norge må bli dyktigere på industrialisering av ideer og konsepter. Norsk forskning må styrkes, og det må skapes en mye større helhet i forsknings-, gründer-, såkorn-, investerings- og industrialiseringsarbeidet.
 • Arbeidsmarkedet
  Velferdsordninger må utformes slik at de støtter opp om et høyt arbeidstilbud og et lavt sykefravær. Endringer i sykelønnsordningen må vurderes. Fleksibiliteten i arbeidsstyrken må forbedres, og det bør fokuseres på økt arbeidsdeltakelse blant seniorer.
 • Lønnsdannelse
  Den norske modellen for koordinering av lønnsdannelsen gjennom et velfungerende trepartssamarbeid er viktig for produktivitetsveksten og konkurranseevnen til Norge.