150 000 pensjonister bruker kun bankkontorene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

150 000 pensjonister bruker kun bankkontorene

En av fem over 67 år bruker utelukkende bankkontor når de skal utføre banktjenester. Det viser Dagligbankundersøkelsen 2016 som TNS Gallup har utført for Finans Norge.

Bilde av eldre på en benk

Totalt er det kun seks prosent av kundene som utelukkende bruker bankkontoret. De bruker verken nettbank eller mobilbank og baserer seg på å oppsøke banken fysisk når de har bankærender. Dette utgjør totalt rundt 250 000 personer. Over halvparten av disse er 67 år og eldre.

– En del av disse bor nok i områder der enkeltbanker nå legger ned sine kontorer, men veldig mange i denne aldersgruppen er ikke berørt og vil kunne fortsette å bruke banken som de er vant til, sier kommunikasjonssjef Ann Håkonsen i Finans Norge.

Ofte i banken

Alderspensjonistene går oftere i banken enn andre aldersgrupper. 22 prosent av de over 67 år sier de går i banken hver måned eller oftere. Gjennomsnittet for alle aldersgrupper er 10 prosent.

Dagligbankundersøkelsen viser at pensjonistene skiller seg ut ved å benytte bankbesøket for å ta ut kontanter, overføre penger og betale regninger. De går også hyppigere i banken for å få informasjon og rådgivning og bruker telefonen i mindre grad enn det snittet gjør.

– Mange pensjonister benytter seg nok fremdeles av brevgiro når de skal betale regningene sine, men vårt inntrykk er at bankene nå gjør mye for å lære de eldste kundene sine å ta i bruk både nettbank og mobilbank for regningsbetaling. Det er viktig, særlig for de som får dårligere tilgang på kontorer på grunn av nedleggelser, sier Håkonsen.

Kommer etter

– Det er imidlertid imponerende å se hvordan veldig mange eldre har tatt i bruk spesielt nettbank men også mobilbank de siste årene. Andelen går stadig oppover, sier Håkonsen.

 

Graf over utviklingen i antall nettbankbrukere etter alder

På fire år har andelen kunder fra 66 år og oppover som bruker nettbank økt fra 53 prosent til 75 prosent. For mobilbank har det økt fra 9 prosent til 19 prosent.

Ann Håkonsen

Ann Håkonsen

kommunikasjonssjef

950 64 149 Ann.Hakonsen@finansnorge.no