Nyheter April 2016

Gå til hovedinnhold

Nyheter April 2016

Svakere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) ble redusert til 4,9 prosent ved utgangen av mars ifølge tall fra SSB. Nedgangen var større enn observert de siste månedene og kom som en følge av lavere gjeldsvekst i husholdningene, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.

Næringen møtte Finanstilsynet

Torsdag denne uken gjennomførte Finans Norge og representanter fra finansnæringen et godt og konstruktivt kontaktmøte med Finanstilsynet. 

Oppgjøret i finansnæringen ferdigforhandlet

Oppgjøret i finansnæringen er nå ferdigforhandlet. Finans Norge, LO, Handel og Kontor samt Postkom ble i dag, torsdag, enige om et anbefalt forslag i tariffoppgjøret per 1. mai 2016.

150 000 pensjonister bruker kun bankkontorene

En av fem over 67 år bruker utelukkende bankkontor når de skal utføre banktjenester. Det viser Dagligbankundersøkelsen 2016 som TNS Gallup har utført for Finans Norge.

Bilde av eldre på en benk

Nå løses «Tilsynsfloken»

Etter etableringen av de europeiske finanstilsynsmyndighetene ESBR, EBA, EIOPA og ESMA i 2010 har norske myndigheter samarbeidet med Liechtenstein og Island om forhandlinger med EU-kommisjonen for å kunne implementere forordningene om disse myndighetene i EØS-avtalen. En politisk avtale om innlemmelsen ble inngått i oktober 2014.

Evig eies kun et dårlig rykte

– Norsk iverksettelse av strenge og fullharmoniserte finansmarkedsregler bør stå øverst på finansministerens liste. Det skriver Tom Staavi i et nytt blogginnlegg om bl.a. finansnæringens omdømme.

Tom Staavi. Foto.

Finans Norge og NM for ungdomsbedrifter

Torsdag 28. april og fredag 29. april arrangerer Ungt Entreprenørskap NM for ungdomsbedrifter på Lillestrøm. Finans Norge deltar i juryarbeid begge dager og skal ha egen stand på messen fredag der ungdommene kan prøve seg på Økonomilappen . Mer om...

Bilde av ungdommer

Pålagt å lenke til Finansportalen

Fra 1. juli er alle finansforetak som tilbyr produkter det informeres om på Finansportalen pålagt å lenke til portalen. Forskrift om dette ble fastsatt av Finansdepartementet 22. april 2016. 

Fakturering av kredittkort

Gjeldende retningslinjer for fakturering av kredittkort skal etterleves. Hovedregelen er at ferdigutfylt beløpsfelt enten skal være tomt, eller vise samlet utestående kredittbeløp. Det fremgår av rundskriv fra Finans Norge til alle landets banker. 

Enighet i tariffoppgjøret med Finansforbundet

Etter forhandlinger mellom Finans Norge og Finansforbundet, kom partene til enighet om et anbefalt forslag som inkluderer et generelt tillegg på kr. 1550 per år med virkning fra 1. mai 2016. 

Venter med tjenestepensjon til 67

Fra 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon fra 62 år i private tjenestepensjonsordninger. Det store flertallet venter imidlertid til de er 67 år med å ta ut tjenestepensjon. Det viser statistikk fra Finans Norge.

Eldre par på benk fotografi

Strenge og fullharmoniserte kapitalkrav bør få virkning i Norge

På lederplass 25. april fremhever DN at ekstraordinære tapsavsetninger i Sandnes Sparebank illustrerer hvorfor det var riktig av norske myndigheter å være tidlig ute med å stille strengere krav til bankenes egenkapital. Finans Norge vil minne om forskjellen mellom tapsavsetninger og kapitalkrav. Førstnevnte dekker tap som banken venter, og som altså dekkes gjennom ordinær...

Tariffoppgjøret i finans: Forhandlingene fortsetter 25. april

Tariffoppgjøret i finans startet 18. april med gjennomgang av krav. Forhandlingsdatoer er 25. og 26. april (forhandlinger med Finansforbundet) og 28. og 29. april (forhandlinger med LO-forbundene Handel og Kontor og Postkom). I tillegg er det satt av en felles reservedag 4. mai.

Finansmarkedsmeldingen er både oppløftende og skuffende

Det er positivt at Regjeringen nå ønsker å gjøre det lettere for pensjonsforvalterne å spare pensjonistenes penger i infrastrukturprosjekter. Finansmarkedsmeldingen understreker også at norsk finansnæring er en av Europas mest solide. 

Makrooppdatering

Her vår lille, kjappe makrooppdatering: Et eventuelt Brexit er en av flere risikofaktorer for verdensøkonomien, er et av punktene.

Delta på konferanse om flyktningekrisen

FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi innleder når Flyktninghjelpen arrangerer konferansen «Conference on Solutions to Displacement» 21. april. Finans Norges adm. direktør Idar Kreutzer er også styreleder i Flyktninghjelpen. Han oppfordrer...

Plakat - møteinvitasjon. Foto.

FinAut på offensiven

– Våre autorisasjonsordninger har ingen eksistensberettigelse hvis vi ikke følger med i timen og tilpasser oss den utviklingen som skjer i markedet og i medlemsbedriftene. Et FinAut som kommer løpende etter vil raskt miste sin autoritet og gjennomslagskraft...

Les mer om "Samtalen" - trening i etiske dilemma, i FinAuts årsrapport 2015

Stortingsmelding om fremtidens skole gir grunn til optimisme

– Fagene i skolen skal fornyes slik at elevene får bedre grunnlag for læring og forståelse. Personlig økonomi og livsmestring skal bli et tverrfaglig tema i fremtidens skole. Dette er et viktig skritt i riktig retning, sier adm. direktør Idar Kreutzer i...

Bilde av en skolegutt
Temaet personlig økonomi skal inn i skolen

Tomteerstatning etter naturskade

Etter vårflommen i 2013, hvor blant annet en rekke eiendommer i Kvam i Nord-Fron kommune ble ødelagt av vannmassene, tok Finans Norge sammen med noen av de store skadeforsikringsselskapene kontakt med myndighetene. Hovedspørsmålet vi reiste var om det ikke...

Bilde av flomskader i Kvamkommune 2013
Kvam, i Nord-Fron kommune, 2013 (foto: Scanpix)

Enorm og uforklarlig kjønnsforskjell

Kvinner i alle aldre har dårligere kunnskap om personlig økonomi enn menn. Det er forstemmende, og derfor bør personlig økonomi få vesentlig økt oppmerksomhet i skoleverket, skriver Tom Staavi i et blogginnlegg.

Tom Staavi. Foto.

Store forskjeller i finansiell kompetanse

Unge kan mindre enn eldre, kvinner kan mindre enn menn, de med lavere utdanning kan mindre enn de med høyere utdanning og de med lavere inntekt kan mindre enn de med høyere inntekt. Det viser en landsdekkende undersøkelse for å kartlegge finansiell kompetan...

Bilde av mennesker med spørsmålstegn foran ansiktet

Beregningsmetoder for kapitalkrav

Finans Norge ser det som positivt at Finanstilsynet offentliggjør beregningsmetoder for kapitalkrav (bankspesifikke pilar 2-krav).