Veiledninger fra Forbrukerombudet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Veiledninger fra Forbrukerombudet

Forbrukerombudet har offentliggjort nye veiledninger for utfylling av såkalt SEF-skjema og endret veiledningen om markedsføring av kredittavtaler.

Veiledning om SEF-skjema

Veiledning til utfylling av SEF-skjema for usikrede kreditter omhandler lovpålagte opplysninger som skal gis før forbruker blir bundet av en kredittavtale, og vil gjelde for alle aktører som tilbyr kredittavtaler til forbrukere.

Veiledningen gjelder utfylling av SEF-skjema for usikrede kreditter, fordi det erfaringsmessig er her utfyllingen av SEF-skjemaet byr på størst utfordringer.

Veiledning om markedsføring

Forbrukerombudet har i tillegg revidert og endret veiledningen for markedsføring av kredittavtaler.

Veiledningen kom opprinnelig i stand gjennom et samarbeid mellom bransjene, herunder representanter for Finans Norge, Finansieringsselskapenes Forening og Forbrukerombudet. Veiledningen ble revidert og endret som følge av et vedtak fra Markedsrådet, og den reviderte veiledningen gir kredittgiver større fleksibilitet ved utformingen av et representativt eksempel.  

Finans Norges Dokumentutvalg har tidligere i prosessen kommet med kommentarer til utkast til begge veiledningene.