Tiltaksplan for vekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tiltaksplan for vekst

Finans Norge og NHO lanserer samme dag som Finansnæringens dag  en felles tiltaksplan for vekst og omstilling. – Når NHO og Finans Norge går sammen om felles forslag, så håper jeg det blir lagt merke til, sier adm. direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer. 

Idar Kreutzer. Foto.

– I disse urolige, økonomiske tider er det ekstra viktig å komme opp med konkrete forslag til hvordan vi kan sikre vekst og omstilling. Vi bør legge politiske kjepphester bort, og finne frem til konkrete forslag som kan hjelpe både på kort og lengre sikt, mener Kreutzer.

Pensjonskapital i arbeid

Pensjonskapitalen bør settes i mer aktivt arbeid blant annet i infrastrukturinvesteringer, mener NHO og Finans Norge. De foreslår å endre reglene slik at fripolisekapital kan investeres i langsiktige, verdiskapende verdipapirer. De ønsker også å innføre lempeligere regler som gjør at pensjonskapitalen på bestemte vilkår kan komme infrastrukturinvesteringer og næringslivet til gode. Samfunnsøkonomisk lønnsomme infrastrukturprosjekter ønsker de å løfte ut av bevilgningskøen, og finansiere dem via OPS-metoden (offentlig-privat-samarbeid)

Attraktivt vertsland

NHO og Finans Norge peker videre på at Norge er rikt på kapital og kompetanse, men at landet mangler en strategi for hvordan Norge kan bli et mer attraktivt vertsland for internasjonal næringsvirksomhet.  Et vellykket resultat her vil gi økt verdiskaping, innovasjon og arbeidsplasser.  

– Vi må sørge for at nye prosjekter som blir utviklet i Norge velger å bli værende også etter at de har gått ut av pilot- og gründerfasen, skriver de to organisasjonene.

7 hovedpunkter

Notatet har syv hovedpunkter med forslag NHO og Finans Norge har konkrete forslag til.

Det foreslås blant annet å sørge for enklere tilgang på kapital for næringslivet, både gjennom skatteendringer og en gjennomgang av kapitalkravene.

De to hovedorganisasjonene ønsker videre en mer aktiv satsing på fremragende forskning, og en hurtig innføring av et mer fleksibelt arbeidsliv.