Store karrieremuligheter i finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Store karrieremuligheter i finansnæringen

– Finansnæringen ivaretar funksjoner som hele samfunnet er avhengig av. Uten bankenes boliglån hadde det ikke vært mulig å skaffe seg sin egen bolig. Norske bedrifter er avhengige av bankfinansiering, skriver Idar Kreutzer i en leder til temaavisen Karriere i finans & økonomi.

Ungdommer med mobiltelefon fotografi

Vi har et godt utbygd pensjonssystem der finansnæringen er en bærebjelke
gjennom forvaltning og rådgivning. På forsikringsområdet skiller Norge seg ut med en
dekningsgrad – forsikring per innbygger – som ligger godt over gjennomsnittet i Europa.
Finansnæringen ivaretar denne samfunnsrollen på en svært effektiv måte.

En innovativ næring

Arbeidslivet endrer seg raskt. Nye digitale løsninger erstatter tradisjonelle tjenester. Som kunde ønsker vi å få forsikringsoppgjør og lånesøknad raskt og effektivt håndtert. Vi vil betale regninger der vi befinner oss, via nett. Finansnæringen er en innovativ næring og vi ønsker å tilby kundene nye teknologiske løsninger som Vipps, mCASH, MobilePay og straksbetalinger. Finansbedriftens endringskompetanse og -vilje blir avgjørende for å tiltrekke seg kunder og hevde seg i konkurransen, både nasjonalt og internasjonalt.

Automatiserte løsninger

Tradisjonelle arbeidsfunksjoner forsvinner som en følge av teknologiutvikling og robotisering. Bankene og forsikringsselskapene vil fortsatt gi råd til sine viktigste kunder gjennom fysiske møter, men kundene vil i økende grad få større tilgang til automatiserte løsninger.

Finansnæringen må forstå kundens behov og være i forkant med teknologiutvikling og brukervennlighet. Dette gir nye karrieremuligheter og behov for ny type kompetanse. Gode akademiske resultater vil fortsatt være viktig i rekruttering, men personlige egenskaper som nysgjerrighet, fleksibilitet og evnen til å tilegne seg ny kunnskap er avgjørende. Jurister, økonomer og IT-utdannede vil fortsatt rekrutteres, men andre utdanningsretninger enn de tradisjonelle blir mer aktuelle enn de var. Alle må forholde seg til at det går fortere og at måten vi arbeider på endres.

Merkevarebygging blir viktigere for en bank eller et forsikringsselskap i et marked med sterk konkurranse. Hvem tenker over hvilken bank det er som sørger for at du kan betale Ruter-billetten din på mobilen, via en app? Hvorfor bør kunden velge den ene banken fremfor den andre?

Store karrieremuligheter

Kundeadferden endrer seg og de fleste av henvendelsene til bankene og forsikringsselskapene kommer over nett. Finansnæringen må derfor tiltrekke seg arbeidskraft som kan markedsføring, merkevarebygging og kommunikasjon. Samtidig er næringen avhengig av medarbeidere som forstår risiko, kan gi strategiske råd, forstår teknologi og som kan lede både utviklingen og menneskene i den digitale fremtiden.

Det grønne skiftet

Det er store muligheter for et langt og spennende yrkesliv i finansnæringen, med svært varierte arbeidsoppgaver.

Det er grunn til å være stolt av norsk finansnæring og alle de rundt 50 000 medarbeiderne. En offensiv satsing på teknologi og kompetansebygging er avgjørende for å videreutvikle gode kunderelasjoner, og høy etisk standard er en forutsetning for tillit. Som nasjon er vi avhengig av en sterk og velfungerende finansnæring som bidrar til den nødvendige omstillingen Norge står foran og mobiliserer privat kapital til det grønne skiftet.

 

Det er store muligheter for et langt og spennende yrkesliv i finansnæringen, med svært varierte arbeidsoppgaver, Idar Kreutzer, adm.dir, Finans Norge