Stadig flere arbeidstakere får innskuddspensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stadig flere arbeidstakere får innskuddspensjon

Innskuddsordninger er den helt dominerende formen for tjenestepensjonsordning for ansatte i privat sektor. Det viser Finans Norges markedsstatistikk for 2015.

Eldre menn sitter på benk på stranda foto

Premieinnbetalinger til innskuddsbasert tjenestepensjon utgjorde om lag 20 milliarder kroner ved utgangen av 2015. Dette er en økning på 20 prosent fra 2014.

Få hybridordninger

I 2015 ble det kun etablert 45 pensjonsordninger etter lov om tjenestepensjon, såkalte hybridordninger. Innbetalt premie til slike ordninger var på 48,8 millioner kroner.

Ytelsesordninger avvikles

Ytelsesordninger i privat sektor fortsetter å avvikles. Premieinnbetalingene til disse ordningene gikk ned med 8 prosent i 2015 og utgjorde om lag 15 milliarder kroner.

Fripoliser øker

Som følge av nedgangen i ytelsespensjonsordninger fortsetter forsikringsforpliktelser knyttet til fripoliser å øke og utgjorde 238 milliarder kroner ved utgangen av 2015. Fripoliser med investeringsvalg utgjorde 4,8 milliarder kroner av dette.