Rekordmange svindler med syke- og uføreforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rekordmange svindler med syke- og uføreforsikring

I fjor ble det avdekket rekordmange svindelsaker med syke- og uføreforsikringer. Det viser tall fra Finans Norges svindelrapport.

– Gjennomsnittsbeløpet var på nesten 1,4 millioner kroner. Forsikringskriminalitet kan få store konsekvenser for svindlerne, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Rapporten dreier seg om de alvorligste sakene, de som gjelder brudd på forsikringsavtaleloven.

Svindlerne kommer fra alle lag av befolkningen. Trenden de siste årene er at svindlerne prøver seg på stadig større beløp. Noen opplyser at de ikke er i stand til å jobbe på grunn av sykdom eller skade, mens de i virkeligheten er i arbeid. Ofte forsøker disse svindlerne både å få store beløp urettmessig fra NAV og fra forsikringsselskapene.

Store summer

Når det gjelder beløp, er det mest svindel som gjelder syke- og uføreforsikring. Men hvis vi ser på antallet, er det flest svindeltilfeller som gjelder skadeforsikring.

I 2015 var det 308 personer som ble tatt for svindel med syke- og uføreforsikringer. Det er en økning på hele 31 prosent fra 2014.

Økningen må sees i sammenheng med at bransjen de siste årene har hatt stor oppmerksomhet rettet mot disse sakene.

Når også skadeforsikringstallene tas med, ble det i fjor avdekket svindel for til sammen 336 millioner kroner.

Det er forsikringsselskapene selv som avslører de aller fleste svindlerne. De som prøver seg på svindel, risikerer politianmeldelse, fengsel og forsikringsnekt.

– De aller fleste kundene er heldigvis ærlige. Men forsikringsselskapene er oppmerksomme på svindel, så svindlerne tar en høy risiko, sier Neverdal.

Svindler fellesskapet

Hvert år svindles forsikringsnæringen for betydelige beløp. Det finnes store mørketall, for forsikring er basert på tillit. Å svindle på forsikringen innebærer å stjele fra de andre kundene i forsikringsselskapet, og gjør at forsikring blir dyrere enn nødvendig. De fleste forsikringskunder er ærlige, og krever ikke noe utover det de har tapt. Kundene forventer at selskapene legger vekt på å avdekke svindel.  Forsikringsnæringen arbeider både hver for seg i selskapene og sammen, gjennom Finans Norge, for å avdekke og forebygge svindel.