Nyttig presisering av pilar 2-krav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nyttig presisering av pilar 2-krav

Finansdepartementet har i dag besvart Finanstilsynets brev til Finansdepartementet av 15. februar om pilar 2.
 – Brevet gir flere nyttige presiseringer, sier direktør Erik Johansen i Finans Norge.

I Finans Norges dialog med Finanstilsynet og Finansdepartementet, har vi lagt vekt på at Pilar 2-kravene må være transparente, forutsigbare, overprøvbare og at skjønnselementet begrenses.

Finansdepartementet skriver nå at de legger til grunn at Finanstilsynet selv vil offentliggjøre sine egne vedtak om pilar2-krav.  Erik Johansen mener det er positivt med tanke på økt transparens. Departementet fastslår også at slike vedtak må oppfattes som enkeltvedtak, og at de dermed kan påklages. Det er også i tråd med hva Finans Norge har ønsket.

– Finans Norge har en forventning om at det vil bli gitt klare og konkrete begrunnelser knyttet til slike vedtak, sier Johansen

Finans Norge har tatt til orde for at tilsynet bør offentliggjøre dekomponerte risikopåslag, i tråd med det svenske Finansinspektionen gjør.

– Vi forventer at dette vil være en del av dialogen med og begrunnelsen overfor den enkelte bank om pilar 2-kravene, sier Johansen.

Finans Norge har særlig vært opptatt av forutsigbarhet og transparens rundt pilar2-krav og vi mener at Finansdepartementets brev til Finanstilsynet er et viktig skritt i denne retning.