Forenkler arbeidet med uførepensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forenkler arbeidet med uførepensjon

Etter lengre tids arbeid er det nå klart at pensjonsleverandørene via Norsk Pensjon får oversikt over uførerettigheter i andre selskap i forbindelse med utforming av tilbud om uførepensjon. Dermed forenkles arbeidet med å samordne uførepensjonen, og beregne riktigst mulige premie.

– Dette er en forenkling for selskapene, og vil bidra til at personer får utbetalt riktig uførepensjon og at arbeidsgiverne betaler riktig premie, sier direktør for liv og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz. Hun er veldig tilfreds med at departementet nå kommer Finans Norge i møte.

Ny uførepensjon skal samordnes med tidligere uførepensjonsrettigheter for å sikre at samlet uførepensjon ikke blir for høy. For å kunne samordne mot tidligere rettigheter og beregne riktig premie og uførepensjon må leverandøren ha kunnskap om tidligere rettigheter.  Loven la ikke opp til et effektivt system for å innhente og utlevere informasjon om slike rettigheter.

Finansdepartementet har nå orientert om at selskapene skal kunne utveksle informasjon om tidligere uførepensjonsrettigheter via Norsk Pensjon.  

Finans Norge har arbeidet sammen med Virke, NHO, Spekter og Pensjonskasseforeningen for å få etablert et system for å utveksle slik informasjon.