Finansnæringen og samfunnet 2016

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæringen og samfunnet 2016

Flere og større naturskader, små skadeforsikringsselskaper tar markedsandeler, sterk kapitaloppbygging i norske banker, sterk økning i innskuddsbaserte pensjonsordninger og økt andel kvinnelige ledere. Dette er noen av overskriftene som beskriver finansnæringen i 2015.

–Det er grunn til å være stolt av norsk finansnæring og alle de rundt 50 000 medarbeiderne, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Han er tydelig på at en offensiv satsing på teknologi og kompetansebygging er avgjørende for å videreutvikle gode kunderelasjoner, mens høy etisk standard er en forutsetning for tillit.

– Som nasjon er vi avhengig av en sterk og velfungerende finansnæring som bidrar til den nødvendige omstillingen Norge står foran, samt mobiliserer privat kapital til det grønne skiftet, legger han til.

Les mer om finansnæringens posisjon og betydning i samfunnet i publikasjonen Finansnæringens og samfunnet 2016.