Finansiell rådgiver er fratatt autorisasjonen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansiell rådgiver er fratatt autorisasjonen

Styret i Finansnæringens autorisasjonsordninger besluttet 1. mars 2016 å frata en finansiell rådgiver autorisasjonen på grunn av grove og gjentatte brudd på sentrale atferdsnormer og på relevante interne regler i bedriften hvor rådgiveren er ansatt.

Rådgiveren har hatt et løpende mellomregningsforhold til kunder knyttet til spillegjeld og har i samme periode innstilt på lån til de samme kundene. Det er i strid med bedriftens kredittpolicy og habilitetsregler. Det er også avdekket brudd på dokumentasjonsplikten i sakene.

Styret har kommet til at forholdet i saken samlet sett utgjør grove og gjentatte brudd på sentrale atferdsnormer og på relevante interne regler i bedriften. Riktig sanksjon er derfor fratakelse av autorisasjonen.

Les styrets fullstendige behandling av saken her

Kontaktpersoner i FinAut