Etikk på Finansnæringens dag

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Etikk på Finansnæringens dag

På Finansnæringens dag vil det bli satt søkelys på etikk i finansnæringen, bl.a. med bakgrunn i etikkplaten for finansnæringen som hovedstyret i Finans Norge vedtok sist høst.

Bro. Foto.

Idar Kreutzer vil holde innlegg med tittelen, ”Vi lever av tillit”, mens Henrik Syse  holder innlegg om etikk i finansnæringen, og det blir debatt om temaet.

Etikkplakaten er et holdningsdokument formulert med bakgrunn i Finans Norges strategi og viser hva en samlet finansnæring står for.

Tillit og troverdighet er grunnmuren i relasjonen mellom næringen og samfunnet. Veien til økt tillit går gjennom systematisk arbeid med etikk og god forretningsskikk i alle deler av virksomheten. Etikkplakaten skal være finansnæringens felles verktøy i dette arbeidet.

Finansnæringen arbeider med etikk på tre nivåer, og etikkplakaten er tenkt satt inn i denne helheten:

  • Enkeltpersoners ansvar (bedriftsinterne tiltak, autorisasjonsordningene)
  • Det enkelte selskaps ansvar (selskapsinternt anliggende)
  • Næringens ansvar (identifiseres på bransjenivå, kommer til uttrykk i etikkplakaten og gjennom hovedstyrets årlige behandling av aktuelle spørsmål/dilemmaer knyttet til etikk)