Bits AS i drift fra 1. april

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bits AS i drift fra 1. april

1. april er finansnæringens nye infrastrukturselskap, Bits, i drift. Selskapets nyansatte adm. direktør, Eivind Gjemdal, er allerede på plass i Finansnæringens Hus, selv om han påstår det er bare fordi det er gratis kaffe.

Eivind Gjemdal. Foto.
Eivind Gjemdal i de nye lokalene til Bits.

Bits eies hundre prosent av Finans Norge, og bygger på en sammenslåing av Bankenes Standardiseringskontor (BSK) og Finans Norges fagenhet for betalingsformidling. Ved oppstarten har selskapet 12 ansatte, men ifølge Gjemdal skal antallet ansatte opp til 20 relativt raskt. 

Bits har akkurat flyttet inn i nyoppussede lokaler i andre etasje i Finansnæringens Hus.

Bankene forplikter seg

– Det er kjempespennende at bankene går sammen om å satse på felles infrastruktur i betalingsformidlingen, og at de forplikter seg til det, sier Gjemdal.

– Bits skal nå ta sin rolle og bidra til ytterligere digitalisering av betalingssystemene i Norge. Vi skal bruke mulighetene teknologien gir oss.

I styringsdokumentet vi har å forholde oss til, blir det også klart slått fast at Bits skal være med og forsvare Norges plass i verdenstoppen når det gjelder betalingsformidling.

– Vårt system er ganske unikt. Vi har full interoperabilitet, dvs. at et kort kan brukes over alt. Og vi har lave kostnader i betalingsformidlingen sammenlignet med de fleste andre. Det gir oss en god posisjon, og den skal vi altså beholde, sier han.

Selvreguleringen

Bits skal videreføre selvreguleringen av næringen gjennom å forvalte og videreføre policy for felles infrastruktur, utvikle og forvalte standarder og sikkerhetsregler samt fastsette og forvalte avtaler og regelverk for infrastrukturen og transaksjons- og meldingsformidling. Når det gjelder regelverket vil noe fortsatt bli forvaltet av Finans Norge.

Bits skal være konsesjonshaver (operatør) for Norwegian Interbank Clearing System (NICS).

Styret for Bits

Finans Norges hovedstyre oppnevnte nylig styre for Bits. Følgende personer er valgt:

Styremedlem

Personlig vara

Eldar Skjetne, SpareBank 1 Alliansen, leder

Geir Bruflot, SpareBank 1 Alliansen

Nestleder Jon-Kristian Prietz (DNB)

Peer Theien (DNB)

Mathias Martinsen (Nordea)

Marte Kopperstad (Nordea)

Lorang Eriksen (Eika)

Erlend Sundvor (Eika)

Bent Eidem (Danske Bank)

Gry Haugo Killingstad (Handelsbanken)

Magne Angelshaug (Skandiabanken)

Einar Storsul (Landkreditt)

Jørn Torsvik (Sparebank Vest)

Kjell Engen (Sparebanken Øst)

Bente Landsnes (uavhengig)

 

Mette Kamsvåg (uavhengig)

 

Formålet med Bits AS’ virksomhet:

Fra styringsdokument vedtatt av hovedstyret i Finans Norge

  • styrke betalingsformidlingen og videreføre selvreguleringen
  • være operatør (konsesjonshaver) for NICS
  • effektivisere og forenkle beslutningsstrukturen
  • gi økt gjennomslagskraft innad i næringen så vel som overfor eksterne parter
  • ivareta eksisterende og samtidig realisere nye samarbeidskonstellasjoner, både mellom bankene og mellom bankene og andre aktører
  • bidra i digitaliseringsarbeidet
  • sikre en fortsatt effektiv infrastruktur som kan gi næringslivet konkurransefortrinn, det offentlige løsninger for rasjonell økonomiforvaltning og de enkelte banker det beste grunnlaget for å utvikle relevante og trygge tjenester til sine kunder – i reell konkurranse med andre banker og andre aktører
  • forvalte og videreutvikle policy for den felles infrastruktur
  • fastsette og forvalte avtaler og regelverk for den felles infrastruktur og transaksjons- og meldingsformidling gjennom denne
  • utvikle og forvalte standarder og spesifikke regler knyttet til bruk av standardene, herunder også krav til sikkerhet