Nyheter Mars 2016

Gå til hovedinnhold

Nyheter Mars 2016

Bits AS i drift fra 1. april

1. april er finansnæringens nye infrastrukturselskap, Bits, i drift. Selskapets nyansatte adm. direktør, Eivind Gjemdal, er allerede på plass i Finansnæringens Hus, selv om han påstår det er bare fordi det er gratis kaffe.

Eivind Gjemdal. Foto.
Eivind Gjemdal i de nye lokalene til Bits.

Rapport om forsikringsvindel i 2015

Finans Norges rapport om forsikringssvindel i fjor viser at antall saker er størst innen skadeforsikring, mens avdekket beløp er størst innen syke- og uføreforsikring.

Forenkler arbeidet med uførepensjon

Etter lengre tids arbeid er det nå klart at pensjonsleverandørene via Norsk Pensjon får oversikt over uførerettigheter i andre selskap i forbindelse med utforming av tilbud om uførepensjon. Dermed forenkles arbeidet med å samordne uførepensjonen, og beregne riktigst mulige premie.

Negativ rente også i Norge?

Nytt blogginnlegg fra Tom Staavi i kjølvannet av kuttet i styringsrenten. – Vi går spennende rentetider i møte, skriver han, og stiller spørsmålet om bankene vil senke utlånsrenten.

Tom Staavi. Foto.

Nyttig presisering av pilar 2-krav

Finansdepartementet har i dag besvart Finanstilsynets brev til Finansdepartementet av 15. februar om pilar 2.  – Brevet gir flere nyttige presiseringer, sier direktør Erik Johansen i Finans Norge.

Kutt i styringsrenten

Norges Banks hovedstyre har i dag annonsert at styringsrenten reduseres med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent. På bakgrunn av svake utsikter og avtakende prisvekst fremover åpner hovedstyret for ytterligere rentekutt i løpet av året og utelukker heller ikke at renten kan bli negativ i fremtiden.

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er nå ute med til sammen 82 artikler om rammebetingelser for finansnæringen.

Kunnskapsprøve i kreditt

Sist høst kartla Finansnæringens autorisasjonsordninger interessen for å tilby en kunnskapsprøve som skal dokumentere kredittkompetansen til rådgiverne. Prøven er satt opp i henhold til fagplanen for kreditt privatmarked. Kartleggingen avdekket at et pilotprosjekt er regningssvarende.

Grefstad ny styreleder i Finans Norge

På årsmøtet i Finans Norge 15. mars ble Odd Arild Grefstad, Storebrand, valgt til ny leder av hovedstyret. Rune Bjerke, DNB, ble valgt til ny nestleder.

Odd Arild Grefstad. Foto.
Ny leder av hovedstyret i Finans Norge. Foto: Storebrand.

Finansregulering koster oss milliarder

Enkelte finansreguleringer koster samfunnet milliardbeløp. Det viser en ny rapport Menon har utarbeidet for Finans Norge og Finansforbundet.

Banksjefer med lave forventninger

Norske banksjefer har lave forventninger til investeringene i fastlands-Norge. Det viser en ny undersøkelse fra Finans Norge.

Tiltaksplan for vekst

Finans Norge og NHO lanserer samme dag som Finansnæringens dag  en felles tiltaksplan for vekst og omstilling. – Når NHO og Finans Norge går sammen om felles forslag, så håper jeg det blir lagt merke til, sier adm. direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer. 

Idar Kreutzer. Foto.

Finansnæringen og samfunnet 2016

Flere og større naturskader, små skadeforsikringsselskaper tar markedsandeler, sterk kapitaloppbygging i norske banker, sterk økning i innskuddsbaserte pensjonsordninger og økt andel kvinnelige ledere. Dette er noen av overskriftene som beskriver finansnæringen i 2015.

Vant ungdomsskole-NM i smarte pengeråd

Klasse 10C ved Ruseløkka skole i Oslo vant ungdomsskole-NM i smarte pengeråd med en kreativ og faglig sterk besvarelse.

Fire elever på Ruseløkka. Foto.
Vant ungdomsskole-NM i smarte pengeråd. Foto: Ragnar Falck

Etikk på Finansnæringens dag

På Finansnæringens dag vil det bli satt søkelys på etikk i finansnæringen, bl.a. med bakgrunn i etikkplaten for finansnæringen som hovedstyret i Finans Norge vedtok sist høst.

Bro. Foto.

Til London for å redusere lånerenta

I dag arrangerer Finans Norge for første gang en kapitalmarkedsdag på vegne av hele finansnæringen i Norge. Målet er at du skal få lavere rente på lånet ditt og høyere rente på innskuddet. Tom Staavi blogger om kapitalmarkedsdagen.

Bilde fra London + foredragsholdere. Foto.

Opptak fra kapitalmarkedsdagen

Finans Norge arrangerte for første gang en kapitalmarkedsdag i London 10. mars. Du kan se opptak fra kapitalmarkedsdagen her. (Ekstern nettside)

Tower Bridge. Foto.

Økonomi er frihet, også kvinnefrigjøring

Det er nedslående at man på kvinnedagen i 2016 fortsatt påviser at kvinner er generelt mindre opptatt av egen økonomi enn menn. Frihet, herunder kvinnefrigjøring, det er å være økonomisk fri. Det skriver Tom Staavi på sin blogg.

Kvinne strekker armene i været. Foto.

Kraftig økning i kortbruk

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i februar måned ble utført 134,4 millioner kortkjøp, en økning på hele 12,6 prosent. Det ble handlet med betalingskort for 44,6 milliarder kroner, en vekst på 11 prosent.

Bankkort fotografi