Somler med elektronisk kommunikasjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Somler med elektronisk kommunikasjon

I forbindelse med en høring om endringer i flere lover, konstaterer Finans Norge at Justisdepartementet fortsatt ikke vil gjennomføre endringer som vil gjøre det mulig å gjøre alle banktjenester elektroniske.

– Når det åpnes for teknologinøytrale løsninger både i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven må det samtidig åpnes for teknologinøytrale løsninger i finansavtaleloven, jf elektronisk signerte kausjonserklæringer fra forbrukere som er ugyldige i henhold til finansavtaleloven § 61, skriver Finans Norge i høringsuttalelsen.

Kausjonsavtaler

– Når en kausjonsavtale med forbruker må inngås skriftlig på papir skaper dette et problem for en helelektronisk lånesaksgang. Enkelte banker har opplyst at så stor andel som en tredel av pantesikkerhetene er realkausjon fra forbruker. Det er lite formålstjenlig for banken å benytte elektronisk tinglysing dersom deler av lånesaken uansett må gjennomføres på papir, og vi antar derfor at opptil en tredel av potensialet for elektronisk tinglysing faller bort som følge av kausjonsforbudet i finansavtaleloven. Det er således nødvendig å endre finansavtaleloven på dette punkt.

Dette spilte Finans Norge inn til Justisdepartementet i 2011 som en tilleggsuttalelse til høringssaken om elektronisk tinglysing og vi har senere gjentatt det i en rekke sammenhenger, skriver Finans Norge.

Heller ikke i tvangsfullbyrdelsesloven vil departementet ta steget fullt ut og sidestille elektronisk signering med signering på papir.

Les hele høringsuttalelsen fra Finans Norge