Skadestatistikk for 2015

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skadestatistikk for 2015

Skadestatistikken for 2015 viser en økning i erstatningene fra 2014 på 1,5 prosent. Erstatningene etter branner i næringslivet økte med hele 23 prosent fra året før, mens erstatningene etter boligbranner ble redusert med ni prosent.

Brann i trehus. Foto.

Det viser Finans Norges skadestatistikk for 2015.

Erstatningene for landbasert forsikring totalt for 2015 ble på 36,3 milliarder kr noe som tilsvarer en økning på 1,5 prosent.

Erstatninger etter vannskader er på omtrent samme nivå som i 2014 til tross for mye regn på høsten i fjor. Til sammen ble det erstattet vannskader for nesten 3,6 milliarder kr i 2015.

Når det gjelder motorvogn er det en stabil skadefrekvens, men det er redusert nivå på personskader i trafikken og det er færre tyverier.

Over 2 milliarder i reiseerstatninger

Det var rekordhøye reiseerstatninger i fjor.  Erstatningsutbetalingene var på over 2 milliarder kroner, og økte med 8 prosent sammenlignet med 2014, viser tall fra Finans Norge.

Fra gresk øy. Foto.