Bankene er viktig for omstilling

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bankene er viktig for omstilling

Sentralbanksjef Øystein Olsen advarte i sin årstale om at sommeren er over i norsk økonomi, nå kommer vinteren. Han understreket at bankene vil spille en viktig rolle for omstillingen av Norge.

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto.

Sentralbanksjef Øystein Olsen brukte mye av talen på å balansere særlig to budskap.

På den ene siden går norsk økonomi nå inn i utfordrende farvann. Olsen brukte et kjent sitat fra en TV serie for å beskrive økonomien, nemlig at sommeren har vært usedvanlig lang i norsk økonomi og at nå kommer vinteren. Eller som det heter i serien Game of Thrones: ”The winter is coming”. Dette er mottoet til en av familiene i serien, og skal forstås som en advarsel om at man alltid skal være forberedt på den tøffe vinteren.

Gode forutsetninger

På den andre siden understreker sentralbanksjefen i talen at norsk økonomi har gode forutsetninger for å klare seg gjennom vinteren. Vi har muskler i finanspolitikken og vi har fortsatt rom i pengepolitikken.  

Øystein Olsen løfter også en pekefinger til både partene i arbeidslivet og til politikere. Han maner til svært moderate lønnsoppgjør fremover. Dette vil gjøre norsk næringsliv over tid mer konkurransedyktig på det internasjonale markedet. Norske myndigheter fikk nok en gang klar beskjed om at handlingsregelens 4 prosent ikke er en effektiv rettesnor. Det er ingen farbar vei å øke oljepengebruken over tid, sa Olsen. Samtidig åpnet han for at det kunne være riktig å bruke mer oljepenger på midlertidige og reversible tiltak for å ”unngå at nedgangen i produksjon og sysselsetting blir selvforsterkende og dermed større enn nødvendig".

Bankenes betydning

Sentralbanksjefen understreket i sin tale bankenes betydning for omstillingen av norsk næringsliv. Han poengterte at det finansielle systemet i Norge gjennom de siste årene er styrket og at det er helt avgjørende at banker yter kreditt til prosjekter og bedrifter som skal gi grunnlag for nye vekst.

Talen inneholdt også en god og pedagogisk gjennomgang av hvordan pengepolitikken svekkes ved negative renter. Sentralbanksjefen understreket at perioden med lave renter trolig langt fra er over. Motvinden fra finanskrisen preger fortsatt store økonomier. Og ved eventuelt nye tilbakeslag vil følgelig sentralbanker ha lite å stå i mot med. Andre politikkområder må da ta et større ansvar.