Over 800 millioner i erstatninger fra behandlingsforsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Over 800 millioner i erstatninger fra behandlingsforsikring

Over 800 millioner kroner ble utbetalt i erstatninger fra behandlingsforsikring i 2015. Det er en økning på 15 prosent fra året før. Erstatningene er knyttet til sykdomsbehandling og diagnostikk.

Kirurger i arbeid bilde

Erstatningsfordeling 2015 - behandlingsforsikring diagram

Antall skader 2015 - fordeling graf

– Vi ser at det er en stor økning gjennom de siste 10 årene i hvor mange som har behandlingsforsikring. Mange bedrifter og virksomheter tegner behandlingsforsikring for sine ansatte for at de skal kunne komme raskere til behandling og dermed korte ned sykefraværet, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Arbeidsgiver forsiker sine ansatte

Det er nå nesten 480 000 personer som har behandlingsforsikring i Norge. De aller fleste har denne forsikringen gjennom arbeidsforholdet.

– I 2015 benyttet litt over halvparten av de som har behandlingsforsikring seg av denne, sier Westby.

Forsikringsselskapene fikk inn noe over 240 000 meldte skader på behandlingsforsikring i fjor. Dette er en økning på 20 prosent fra 2014. Skadefrekvensen i 2015 (hvor ofte behandlingsforsikringen benyttes) ligger på 52 prosent.

Antall forsikrede - utvikling diagram