Marginal nedgang i gjeldsveksten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Marginal nedgang i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) ble redusert til 5,3 prosent ved utgangen av januar, ifølge tall fra SSB. Nedgangen var kun på en tidel sammenlignet med måneden før og ble drevet av lavere gjeldsvekst i kommuneforvaltningen.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 4 926 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Uendret gjeldsvekst i husholdningene

Tolvmånedersveksten i husholdningenes gjeld var 6,1 prosent i januar, hvilket var uendret fra måneden før etter at veksten i desember ble nedjustert med en tidel. Utviklingen viser en meget stabil kredittvekst til tross for utfordringene i norsk økonomi. Ettersom gjeldsveksten fortsatt overstiger inntektsveksten, vil husholdningenes gjeldsbelastning øke videre. Den samlede bruttogjelden endte på 2 894 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Økning i kredittveksten hos ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak er betydelig mer volatil enn for husholdningene. Etter en oppjustering av vekstraten i desember fra 3,2 til 3,5 prosent, tok veksten seg marginalt videre opp til 3,6 prosent i januar. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 596 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Vekst hos banker, kredittforetak og obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak økte fra 5,7 prosent i desember til 5,8 prosent i januar. Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 929 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet falt tolvmånedersveksten fra 4,5 prosent til 3,9 prosent frem til utgangen av januar. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld falt noe, men opplevde fortsatt en sterk vekst på hele 15,4 prosent.