Ingen løfter om lettelser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ingen løfter om lettelser

Til tross for et unisont ønske om å gi banker like konkurransevilkår og innføring av SMB-rabatt på kapitalkravene, ga næringsminister Monica Mæland ingen løfter på mandagens møte med en rekke næringslivsledere.

Adm. direktør Idar Kreutzer. Foto.

En rekke store og tunge næringslivsorganisasjoner og -aktører var mandag innkalt til kapitaltørkemøte hos næringsministeren. Bakgrunnen er frykt for at næringslivet ikke får tilgangen til den kreditten de har behov for.

En av tre merker innstramming

Utlånsveksten til næringslivet har lenge vært svært beskjeden. Det kan skyldes at næringslivet etterspør mindre lån, eller at bankene er mer tilbakeholdne med å låne ut, eller en kombinasjon av de to. Virke hadde i anledning møtet gjennomført en undersøkelse som viste at av 1.510 respondenter hadde halvparten søkt om lån de siste seks månedene. Av disse opplyser én tredel at det har blitt vanskeligere å få lån i perioden

Flere av aktørene i møtet var inne på at de særlig strenge kapitalkravene i Norge nå kan vise seg å få konsekvenser ved å redusere utlånskapasiteten i bankene.

SMB-rabatt

Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge ber nå Regjeringen snu i synet på den såkalte SMB-rabatten. SMB-rabatten er et regelverk innført i EU som gjør at kapitalkravene er mindre strenge for små og mellomstore bedrifter. Denne rabatten har norske myndigheter ikke ønsket å innføre i Norge. – Kapitalsituasjonen for norsk næringsliv er strammere fordi obligasjonsmarkedet for alle praktiske formål ser ut til å være lukket. Da er bankene den helt sentrale kredittkilden for disse bedriftene, sier han.

Like konkurransevilkår

Flere har lagt merke til de særnorske kapitalkravene. – Mitt råd er at det er lov å snu. Vi trenger ikke være den strengeste og flinkeste jenta i klassen her, sa Johan H. Andresen til Finansavisen etter møtet.

Finansnæringen var godt representert på møtet, med deltagelse både fra Nordea, DNB, SpareBank1 og Idar Kreutzer.