Felles forskningsinnsats - større gevinst?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Felles forskningsinnsats - større gevinst?

Den 1. mars inviterer Finansforbundet til en spennende konferanse om forskning.

Finansnæringen er en kompetansebasert næring som skaper store verdier for samfunnet og eierne. Studier viser at finansnæringen har høy verdiskapning pr. ansatt. De ansatte har høyt utdanningsnivå.

Norge er rikt på kapital og alt tyder på at kapitalrikdommen vil øke i årene framover. Finansnæringen
burde derfor være et område der vi har de beste forutsetninger for vekst og verdiskapning.
Utviklingspotensialet er stort om en velger å gjøre finans til et satsningsområde også innenfor forskning.

Finansforbundet samler på konferansen de viktigste forskingsmiljøene, næringen og myndighetene for å synliggjøre hvilke utfordringer vi står overfor. Samtidig håper de å få svar på om det er interesse for et videre samarbeid. Påmeldingsfrist er 25. februar.