Svakt avtagende gjeldsvekst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Svakt avtagende gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) ble redusert til 5,4 prosent frem til utgangen av november. Nedgangen var kun en tidel fra måneden før og ble drevet av et fall i gjeldsveksten hos de ikke-finansielle foretakene.

Utviklingen i K2. Graf.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (som også inkluderer kommuneforvaltningen) utgjorde 4 875 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Husholdningenes gjeldsvekst uendret

Tolvmånedersveksten i husholdningenes forble uendret i november på 6,2 prosent. Den samlede bruttogjelden endte på 2 858 milliarder kroner ved utgangen av måneden. Det siste halvannet året har utviklingen vært relativt stabil med en årlig vekst på mellom 6 prosent og 6,5 prosent. Dette er en sterkere vekst i forhold til inntekstveksten, noe som dermed tilsier en økende gjeldsbelastning i husholdningene.

Videre reduksjon i kredittveksten til ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten har vært volatil gjennom året og har falt i senere tid. I november fortsatte trenden og årsveksten falt ned fra 3,6 prosent til 3,1 prosent. De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 583 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Vekst hos banker, kredittforetak og obligasjonsmarkedet

Samlet utgjorde publikums innenlandske bruttogjeld fra banker og kredittforetak 3 910 milliarder kroner i november. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak falt marginalt fra 5,9 prosent i oktober til 5,8 prosent i november. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 80 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

I obligasjonsmarkedet svekket tolvmånedersveksten seg fra 4,7 prosent til 4,2 prosent frem til utgangen av november. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld tok seg imidlertid opp i samme periode med en økning i veksten fra 8,5 prosent til hele 25,1 prosent.