Styrker finansnæringens arbeid i skolen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Styrker finansnæringens arbeid i skolen

Finans Norge og Ungt Entreprenørskap Norge (UE) har inngått en ny treårig samarbeidsavtale. Avtalen styrker samarbeidet mellom skole og næringsliv. – Gjennom UEs programmer og nettverk når vi ut til en ung målgruppe. Samarbeidsavtalen styrker finansnæringens arbeid overfor skolen, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Bilde av Idar Kreutzer og Tor Kåpvik
Idar Kreutzer i Finans Norge og Tor Kåpvik i UE

Finans Norge bidrar inn i UEs programmer med allmennopplysning innen personlig økonomi og forsikring i grunnopplæringen. I tiden fremover vil partene også jobbe sammen overfor de politiske myndigheter for å styrke skolens opplæring i personlig økonomi.

– Finansnæringen ønsker å bidra med økonomiopplæring til de unge og har et stort engasjement i dette arbeidet. Medarbeidere i finansbedrifter over hele landet deltar som veiledere, jurymedlemmer og mentorer innenfor UEs ulike programmer, forteller Kreutzer.

En av målsettingene med samarbeidet mellom Finans Norge og UE er å oppmuntre banker og forsikringsselskaper til å samarbeide med UE på lokalt nivå. I skoleåret 2014/2015 fikk mer enn 24 000 elever i grunnskolen opplæring fra medarbeidere fra finansnæringen i et av UEs programmer.

– Avtalen med UE er en fornyelse av et aktiv samarbeid som er viktig for oss. Vi ser frem til nye år med godt samarbeid, sier Kreutzer.

Ny opplæring for barneskolen

Finans Norge og UE har samarbeidet om utviklingen av programmene Økonomi og karrierevalg
og Sjef i eget liv! for videregående skole.

Målsettingen er nå å knytte en egen modul om personlig økonomi til UEs undervisningsprogram Vårt lokalsamfunn for barneskolen.

– Unge i dag trenger mere kunnskap om personlig økonomi. Ungt Entreprenørskap er derfor glade for at Finans Norge ønsker å fornye og videreutvikle samarbeidet og på den måten bidra til å skape bro mellom skolen og arbeidslivet. Ansatte i finansnæringen sitter med verdifull kompetanse som de unge trenger og skolene etterspør, sier Tor Kåpvik, fungerende administrerende direktør i UE Norge.

Kårer beste finansbedrift hvert år

Siden 2010 har Finans Norge og UE arrangert Finansstafetten og kåret en vinner blant de finansbedriftene som bidrar til å skape lokal aktivitet i skolene ved å stille med veiledere. Finansstafetten gir Finans Norge mulighet til å løfte frem de finansbedriftene som er flinke til å fremme allmennopplysning i grunnskolen og gi elevene gode, lokale rollemodeller fra finansnæringen. Denne konkurransen skal fortsatt videreføres.

I tillegg tar Finans Norge og UE tar sikte på å arrangere en årlig konkurranse for elevene i ungdomsskolen.

Kontaktperson i UE: Wenche Werner