Stormen Tor har herjet i mange fylker

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stormen Tor har herjet i mange fylker

Så langt har forsikringsselskapene fått inn rundt 1500 meldinger om bygningsskader etter stormen Tor, men skademeldingene fortsetter å strømme inn. – Det er for tidlig å si noe om hva det totale skadeomfanget etter uværet blir. Mange skader vil bli meldt inn de nærmeste dagene, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Sammenlignet med stormen Dagmar i 2011, er det færre meldte skader nå enn det var på samme tidspunkt etter Dagmar. 

Det er meldt mange relativt små skader, men også noen store hvor for eksempel tak har blåst av. Langs kysten er det i tillegg til bygningsskadene også skader på båter, campingvogner og biler. 

Det ser ut til at det er fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane samt Hordaland som er hardest rammet denne gangen, men det meldes inn skader fra mange fylker.

Forsikringsselskapene har hatt god beredskap for denne hendelsen som var varslet på forhånd og både takstapparat og saneringsarbeid er igangsatt mange steder allerede.

 

 

 Tidligere store stormhendelser

År Hendelse Antall meldte skader Erstatningsutbetalinger, kr.
2011 Berit   5 838    440 842 186
2011 Dagmar 20 337 1 384 268 484
2015 Nina 12 515    595 000 000

 

Graf over naturskader
Graf naturskader

Erstatning og naturskade

I Norge har vi en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting, og hvem som erstatter skaden er avhengig av om objektet kan forsikres eller ikke.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade. Vilkårene for naturskadeerstatningen finner du i forsikringsavtalen som du har med ditt selskap. Ved skade bør du derfor ta kontakt direkte med ditt selskap for å få vite hvilke erstatningsordninger som gjelder i ditt tilfelle.

Naturskadeforsikringsloven omfatter ikke motorvogn, småbåter, skip og en del andre objekter. Erstatning for disse avhenger av din ordinære forsikringsdekning.

Mer om naturskader.

Offentlig erstatning

Erstatning på verdier som ikke kan brannforsikres dekkes gjennom Statens naturskadefond. Dette er det offentlige organet som erstatter naturskader. Slike skader er f.eks. skade på dyrka mark og bruer.