Organisasjonsendringer fra årsskiftet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Organisasjonsendringer fra årsskiftet

FNH er avviklet og sparebankene er nå medlemmer både i Finans Norge og Sparebankforeningen. Det er to viktige organisasjonsendringer som trådte i kraft fra årsskiftet.

På Finans Norges årsmøte 24.03.2015 (samt årsmøtene for tilsluttede organisasjoner som ble avholdt samme dag) ble det truffet en del vedtak for å forenkle den formelle organisasjonsmodellen for Finans Norge. Et kjernepunkt var at FNH skulle avvikles. Finans Norge ble samtidig gjort om til en forening basert på direkte medlemskap fra de enkelte medlemsbedriftene. Dette gjelder også sparebankene og sparebankstiftelsene, men disse vil nå få dobbelt medlemskap – både i Finans Norge og Sparebankforeningen.  

Årsmøtet

Pga. den endrede medlemsstrukturen var det også nødvendig å gjøre noen endringer vedrørende Finans Norges øverste organ, årsmøtet. På årsmøtene vil heretter alle medlemsbedrifter og medlemskonsern være representert ved sine adm. direktører eller konsernsjefer. Alle valg på årsmøtene vil bli forberedt av en egen valgkomite, og ikke som tidligere av valgkomiteene i FNH og Sparebankforeningen.

Finans Norge Servicekontor

De samme endringer som gjøres for Finans Norge, gjøres også for servicekontoret, som får nytt navn: Finans Norge Servicekontor. Forholdet mellom Finans Norge og servicekontoret blir ellers det samme som tidligere.

Fra årsskiftet

Alle de nevnte vedtektsendringer trådte i kraft 01.01.2016.

Sparebankforeningen lever videre

Selv om den tidligere modellen med to moderorganisasjoner opphørte fra årsskiftet, vil Sparebankforeningen videreføres som en selvstendig organisasjon med egne styringsorganer. Som en garanti for dette ble det på Finans Norges årsmøte 24.03.2015 vedtatt en prinsipperklæring om Sparebankforeningens rolle i tiden fremover (pdf), som bl.a. omhandler: næringspolitisk beredskap i saker som er viktige for sparebankene, sparebankenes representasjon i Finans Norges organer, og selvstyre mht. den interne utgiftsfordelingen på sparebanksiden.

Kort om organisasjonsmessige endringer siden 2000

2000: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) startet opp etter fusjon mellom Den norske Bankforening og Norges Forsikringsforbund.

2010: Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) startet opp etter at det var etablert et omfattende samarbeid mellom FNH og Sparebankforeningen i Norge, som nå ble de to moderorganisasjonene for FNO.

2013: Finans Norge så dagens lys etter at FNO var fusjonert med Finansnæringens Arbeidsgiverforening; Ordningen med FNH og Sparebankforeningen som moderorganisasjoner ble opprettholdt inntil videre.