Interessant om pensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Interessant om pensjon

Det er interessante tanker som fremkommer i enigheten mellom Fellesforbundet og Norsk Industri om tjenestepensjon. Forslagene om etablering av en individuell pensjonskonto er spennende, og noe som livnæringen konstruktivt bør bidra til å finne gode løsninger på. 

Folkemengde. Foto.

I løpet av de to siste dagene har partene fremlagt sine to utredninger om pensjon, slik de ble enige om våren 2014. Fellesforbundet og Norsk Industri er kommet til tydelige omforente forslag, mens det virker som det har vært vanskeligere å finne et felles ståsted i utredningen Virke og Handel og Kontor har gjennomført.

Konkurranse

– Tjenestepensjon er et helt sentralt element i pensjonsreformen. Vi har positive erfaringer med et effektivt system basert på god og sunn konkurranse. Samtidig er det selvsagt mulighet for forbedringer av systemet, og enkeltelementer som kan gjøre pensjon enklere og mer tilgjengelig, sier direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz.

– Vi er helt enig i at vi bør se på endringer som kan videreutvikle tjenestepensjonssystemet som gir bedre mulighet for individuell pensjonssparing, sier hun.

Jobbskifte

– Vi er også enig i at man bør skape en bedre ivaretakelse av pensjonsforhold ved jobbskifte, arbeidstakers medbestemmelse over plassering og forvaltning, og gjør det enklere å tilleggspare til egen pensjon. Slik sett er forslaget om å innføre en individuell pensjonskonto interessant og spennende.

Vi vil nå vurdere hvordan vi kan arbeide videre med disse problemstillingene, og søke god dialog med partene i det videre arbeidet, sier Kierulf Prytz.

Stefi Kierulf Prytz

Stefi Kierulf Prytz

direktør liv og pensjon

997 97 503 Stefi.Kierulf.Prytz@finansnorge.no
Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no