Fornyet samarbeidsavtale med UE

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fornyet samarbeidsavtale med UE

Finans Norge og Ungt Entreprenørskap Norge (UE) har inngått en ny treårig samarbeidsavtale.

Samarbeidsavtalen har et mål om at alle elever skal få tilbud om gjennomføring av programmene:

  • Økonomi og karrierevalg på ungdomstrinnet
  • Sjef i eget liv! for videregående skole

For å få til dette, forutsetter det stort engasjement fra finansnæringen i hele landet.

Det har vært et sterkt, og stigende engasjement fra finansnæringen for å utdanne unge i personlig økonomi. Svært mange bidrar til dette gjennom samarbeidet med UE, og sist skoleår fikk 24 000 elever i ungdomskolen opplæring i personlig økonomi av ansatte i finansnæringen gjennom UEs Økonomi og karrierevalg. Enkelte banker har i tillegg utarbeidet egne opplæringsprogrammer for ungdom.

Lokale avtaler

Nedenfor gis det en oversikt over de fylkene der det er inngått en formell avtale mellom finansnæringen og UE. Det betyr med andre ord at det enkelte steder kan være et samarbeid mellom banker/forsikringsselskaper og UE, men at det ikke nødvendigvis fremkommer i denne oversikten. 

Dersom noen ønsker å utvide sitt engasjement innen personlig økonomi, oppfordrer vi til å ta kontakt med UE lokalt.

Fylke Finansinstitusjoner
Agder SpareBank 1 SR-Bank, Sparebankstiftelsen SR-Bank
Akershus Nordea, SpareBank 1 Østfold og Akershus, Aurskog Sparebank, Lillestrømbanken
Buskerud Nordea, Sparebanken Øst
Finnmark SpareBank 1 Nord-Norge
Hedmark  Sparebanken Hedmark
Hordaland  Sparebanken Vest
Møre og Romsdal  Sparebanken Møre
Nordland Nordea
Oppland Lokale SpareBank 1-banker i Oppland og Sparebanken Hedmark, avdeling Gjøvik
Oslo Nordea, Sparebankstiftelsen DNB
Rogaland SpareBank 1 SR-Bank, SkagenFondene
Sogn og Fjordane Sparebanken Sogn og Fjordane
Telemark Sparebanken Sør
Troms SpareBank 1 Nord-Norge
Trøndelag SpareBank 1 SMN, Selbu Sparebank
Vestfold DNB, Nordea, Andebu Sparebank

Kontaktperson i UE: Wenche Werner

Styrker finansnæringens arbeid i skolen

Finans Norge og Ungt Entreprenørskap Norge (UE) har inngått en ny treårig samarbeidsavtale. Avtalen styrker samarbeidet mellom skole og næringsliv. – Gjennom UEs programmer og nettverk når vi ut til en ung målgruppe. Samarbeidsavtalen styrker finansnæringen...

Bilde av Idar Kreutzer og Tor Kåpvik
Idar Kreutzer i Finans Norge og Tor Kåpvik i UE

Finansnæringens etikkplakat

28. juni 2015 vedtok hovedstyret i Finans Norge Finansnæringens etikkplakat (oppdatert høsten 2018). Medlemsbedrifter i Finans Norge forplikter seg til å følge denne plakaten.