Fremtidsrettet fra Arbeidstidsutvalget

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fremtidsrettet fra Arbeidstidsutvalget

- Arbeidstidsutvalget peker på viktige endringer som er relevante for hvordan vi regulerer arbeidstid, blant annet teknologutviklingen og økt behov for fleksibilitet, sier Idar Kreutzer, adm. dir. i Finans Norge.

Finans Norge mener at mange av arbeidstidsreglene ikke er tilpasset dagens krav til fleksibilitet, og støtter ikke opp om konkurransedyktige norske arbeidsplasser. En mer fleksibel arbeidstidsregulering vil gjøre det enklere for bedriftene å møte endrede kundebehov. Det vil også gjøre det enklere å tilpasse arbeidstiden til virksomhetenes behov og arbeidstakernes ønsker og livssituasjon, innenfor ansvarlige rammer.

Behov for større fleksibilitet

Arbeidstidsutvalget foreslår en rekke endringer som vil bidra til økt fleksibilitet i arbeidslivet. Forslaget om å åpne for at arbeidstaker og arbeidsgiver kan avtale kveldsarbeid i tidsrommet kl 21-23 er bra. Idag er er det strenge restriksjoner for nattarbeid etter kl. 21. Endringen vil gjøre det enklere å kombinere arbeid og familieliv og bidra til bedre utnyttelse av arbeidskraften. 

Idag er arbeid av ledende art og særlig uavhengig art unntatt fra lovens arbeidstidsregler. Utvalget foreslår at kriteriene for hva som er ledende og særlig uavhengig bør klargjøres og at det lages veiledninger for dette. Dessuten skal det fastsettes i arbeidsavtalen hvorvidt stillingen hører inn under noen av disse kategoriene.

Det foreslås innført en "mellomgruppe" - delvis uavhengig stilling basert på avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Denne nye mellomgruppen skal ha større fleksibilitet enn de som omfattes fullt ut av loven.

Finans Norge mener disse forslagene er positive og bedre tilpasset dagens arbeidsliv.

Behov for enklere regler

Finans Norge mener at arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven er kompliserte, både når det gjelder begreper og lovstruktur. Det er derfor bra at utvalget foreslår en forenkling av reglene.