Nyheter Januar 2016

Gå til hovedinnhold

Nyheter Januar 2016

"På egne ben" er oppdatert

Heftet inneholder informasjon om personlig økonomi  beregnet på unge voksne. "På egne ben" er utarbeidet av Finans Norge i samarbeid med Forbrukerombudet  og er ment som en anbefaling til hva banken og bankens rådgivere bør informere om og diskutere med sin...

Heftet På egne ben. Foto.
Oppdatert hefte om personlig økonomi.

Stormen Tor har herjet i mange fylker

Så langt har forsikringsselskapene fått inn rundt 1500 meldinger om bygningsskader etter stormen Tor, men skademeldingene fortsetter å strømme inn. – Det er for tidlig å si noe om hva det totale skadeomfanget etter uværet blir. Mange skader vil bli meldt inn de nærmeste dagene, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Lavere gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) ble redusert til 5,3 prosent ved utgangen av desember, ifølge tall fra SSB. Som i november var nedgangen kun en tidel fra måneden før, men denne gangen var det kommuneforvaltningenes gjeldsvekst som var hoveddriveren.

Farlige premisser for skattedebatten

Nye tall basert på faktiske emisjoner viser at vi er helt avhengige av norsk kapital. Særnorsk eierskatt kan derfor sterkt begrense kapitaltilgangen til nødvendig omstilling av norsk næringsliv.

Finansiell stabilitet er mer enn bankenes egenkapital

Alle er enige om at sikrere banker er bra. Men om våre regler avviker fra andre land, kan det redusere vår finansielle stabilitet og omstillingsevne. Det skriver informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi, i en kommentar på E24.

Tom Staavi. Foto.

Presentasjoner fra OMF-forum

Finans Norge arrangerte det årlige OMF-forum den 20. januar 2016. Tittelen for dagen var ”Utflating eller videre vekst?” og presentasjonene tok for seg markedet fra investorsiden , utstedersiden, myndighetssiden og samfunnsvinkelen. 

Interessant om pensjon

Det er interessante tanker som fremkommer i enigheten mellom Fellesforbundet og Norsk Industri om tjenestepensjon. Forslagene om etablering av en individuell pensjonskonto er spennende, og noe som livnæringen konstruktivt bør bidra til å finne gode løsninge...

Folkemengde. Foto.

Makrooppdatering

Det er fortsatt risiko for en hard landing i Kina. Det er et av punktene i vår kjappe makrooppdatering. 

Aktuarfokus

Aktuarforeningen inviterer aktuarer og andre til sitt årlige seminar, Aktuarfokus. I år holdes seminaret 18. februar, og det er bl.a. pensjon og klima på dagsordenen. 

Positivt pilar 2-initiativ fra Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt brev til Finanstilsynet om ny pilar 2-praksis. Kapitalkrav under pilar 2 utgjør en viktig del av de samlede kapitalkravene norske banker står overfor. 

Foreslår felles likestillings- og diskrimineringslov

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår felles likestillings- og diskrimineringslov. Finans Norge har avgitt høringsuttalelse og støtter forslaget om at forsikringsselskaper kan legge vekt på alder ved beregning av forsikringspremie.

Styrker finansnæringens arbeid i skolen

Finans Norge og Ungt Entreprenørskap Norge (UE) har inngått en ny treårig samarbeidsavtale. Avtalen styrker samarbeidet mellom skole og næringsliv. – Gjennom UEs programmer og nettverk når vi ut til en ung målgruppe. Samarbeidsavtalen styrker finansnæringen...

Bilde av Idar Kreutzer og Tor Kåpvik
Idar Kreutzer i Finans Norge og Tor Kåpvik i UE

Svakt avtagende gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) ble redusert til 5,4 prosent frem til utgangen av november. Nedgangen var kun en tidel fra måneden før og ble drevet av et fall i gjeldsveksten hos de ikke-finansielle foretakene.

Nesten 1,7 milliarder kortkjøp 2015

Tall fra Nets og BankAxept AS viser at betalingskortene ble brukt 1,69 milliarder ganger i 2015, en økning på 7,6 prosent sammenlignet med 2014. Det ble også satt ny rekord i bruk av BankAxept-kort.

Bilde av en som betaler med kort foran pc

Fremtidsrettet fra Arbeidstidsutvalget

- Arbeidstidsutvalget peker på viktige endringer som er relevante for hvordan vi regulerer arbeidstid, blant annet teknologutviklingen og økt behov for fleksibilitet, sier Idar Kreutzer, adm. dir. i Finans Norge.

Ja til det regulerte arbeidslivet

I en kronikk i dagens VG skriver Idar Kreutzer, adm.dir. i Finans Norge, at vi må hegne om det regulerte arbeidslivet: – Derfor er vi for en oppmyking i arbeidstidsreglene og mer fleksible løsninger. Uten en slik oppmykning kommer vi alle, og særlig...

Idar Kreutzer
Idar Kreutzer

Ny leder av arbeidsgiverområdet

Runa Opdal Kerr er ansatt som ny leder av arbeidsgiverområdet i Finans Norge. Finans Norge organiserer bank- og forsikringsvirksomheten i Norge, og representerer arbeidsgivere til rundt 40.000 ansatte i finansnæringen.

Runa Opdal Kerr. Foto.
Runa Opdal Kerr blir ny leder av Finans Norges arbeidsgiverområde.

Organisasjonsendringer fra årsskiftet

FNH er avviklet og sparebankene er nå medlemmer både i Finans Norge og Sparebankforeningen. Det er to viktige organisasjonsendringer som trådte i kraft fra årsskiftet.

En av tre kausjonerer for sine barn

En av tre som har hjulpet barna inn i boligmarkedet oppgir å ha gjort dette ved hjelp av kausjon eller realkausjon (tilleggssikkerhet).

Kalkulator. Foto.

2016: Hvor mange rammes av arbeidsledighet?

I 2015 snakket vi mest om fallet i oljeinvesteringene, i 2016 kan det store «vi» komme til å merke det. Det skriver informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge i en kommentar på E24.

Tom Staavi. Foto.