Valutaseminaret 2016: Utfordringer for pengepolitikken

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Valutaseminaret 2016: Utfordringer for pengepolitikken

Samfunnsøkonomenes årlige valutaseminar arrangeres onsdag 3. februar på Voksenåsen hotell (Oslo). 

Årets seminar er i sin helhet viet pengepolitikk og de utfordringer pengepolitikken nå står overfor:

 • Hvilke utfordringer møter pengepolitikken i dagens lavrenteregime?
 • Hvilke erfaringer har landene rundt oss med lavrenteregimet?
 • Hvordan fungerer dagens inflasjonsmål? Bør man vurdere andre pengepolitiske mål?
 • Hvilke markedskonsekvenser har dagens lavrenteregime?

Disse og flere spørsmål vil bli drøftet og diskutert på Valutaseminaret 2016. For å hjelpe oss med å svare på disse spørsmålene kommer:

 • Finansminister Siv Jensen
 • Charlie Bean (LSE og tidligere visesentralbanksjef i Bank of England)
 • Stefan Gerlach (Tidligere visesentralbanksjef i Central Bank of Ireland)
 • Lars E.O. Svensson (IMF og Stockholm School of Economics, tidligere visesentralbanksjef i Sveriges Riksbank)
 • Birger Vikøren (Direktør Norges Bank Pengepolitikk)
 • Per Callesen (Direktør i Danmarks Nationalbank)
 • Steinar Holden (Professor ved Universitetet i Oslo)
 • Victor Norman (Professor ved Norges Handelshøyskole)
 • Odd Arild Grefstad (Adm.dir. i Storebrand og nestleder i styret i Finans Norge)
 • Ole-Einar Stokstad (Leder av kredittanalyse i DNB Markets)

 Nyhet i år: Endagsseminar inkl. festmiddag.

Mer informasjon, påmelding og fullstendig program hos Samfunnsøkonomene