Store skader etter ekstremværet Synne

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Store skader etter ekstremværet Synne

Finans Norge anslår at totale erstatningsbeløp etter ekstremværet Synne vil komme opp i over 300 millioner kroner når alle skader er meldt inn.

Så langt har forsikringsselskapene fått meldt inn 1200 skader etter at ekstremværet Synne herjet i flere fylker tidligere denne måneden. Dette gir et anslag på 120 millioner i erstatningsutbetalinger. Basert på tidligere erfaringer vil skademeldingene fortsette å komme inn i tiden fremover. Finans Norge anslår derfor at totale erstatningsbeløp vil komme opp i over 300 millioner kroner når alle skader er meldt inn.

Skader på biler, båter og campingvogner er ikke med i tallene fra Norsk Naturskadepool. Det er heller ikke skader på infrastruktur som veier og jernbane.

Dobbelt så stor som "Petra"

Den siste store flommen vi hadde i Norge var ”Petra” i september. Den ligger så langt med erstatningsutbetalinger på nesten 170 millioner kroner fra naturskadeordningen. "Synne" vil dermed kunne bli omtrent dobbelt så dyr.

Inkludert anslåtte skader etter ”Synne” har uvær i 2015 gitt omtrent 23 000 naturskader. Det tilsvarer omtrent 1,5 milliarder kroner i erstatninger. Disse er i hovedsak knyttet til storm (920 millioner) og flom (500 millioner).

Naturskadeutvikling fra 1980-2015

Graf over naturskader
Graf naturskader

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.