Riktig angitt retning av grønn skattekommisjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Riktig angitt retning av grønn skattekommisjon

– Grønn skattekommisjon har gjort et godt systematisk arbeid, og angitt en tydelig retning for hvordan skatte- og avgiftssystemet kan bidra til det grønne skiftet. Samtidig fremstår det klart at skatte- og avgiftspolitikken alene ikke er tilstrekkelig til å nå de klimamålene som Norge har satt, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. 

Idar Kreutzer. Foto.
Klimaeffekten av grønn skatt er ikke nok til å nå Norges klimamål, sier Idar Kreutzer. (Foto: CF-Wesenberg)

Kreutzer sitter i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft som skal avgi sin innstilling neste høst.

– Ekspertutvalget vil ha god nytte av rapporten fra grønn skattekommisjon, og vi vil studere den nøye i vårt videre arbeid.

– For å få til overgangen til et lavutslippssamfunn så er det viktig at skatter og avgifter belønner og straffer gode og dårlige miljøløsninger og miljøvalg. Beskatningen må derfor vris over på de mest forurensende aktivitetene. Her har utvalget vært svært konsekvente i sine anbefalinger, sier Kreutzer.

Han peker også på at utvalget foreslår tiltak som skal gå gjøre at alle CO2-utslipp på sikt skal prises likt. – Det er mange fordeler med en slik lik prising. Det vil både gi like incitament til alle sektorer, og gi en bred basis for inntekter som kan brukes til å redusere inntektsskattene for selskaper og personer og på denne måten bidra til økt verdiskaping.

– Til tross for store endringsforslag i skattesystemet, viser utvalgets utredning at den faktiske klimaeffekten ikke er tilstrekkelig for å nå Norges klimamål. Effekten er estimert til 1-2 millioner tonn, noe som er langt mindre enn hva Norge trenger å oppnå av klimakutt. Det er derfor viktig å påpeke at vi også må se på andre virkemidler, blant annet stimulering av innovasjon og ny fornybare teknologiløsninger, sier Kreutzer. 

Ekspertutvalget vil nå studere kommisjonens forslag i detalj, og gi regjeringen råd om hvilke forslag som best fremmer grønn konkurransekraft.