Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute med til sammen 77 artikler om finansnæringens rammebetingelser. Det er bl.a. omtale av en rekke lovendringer på finansområdet som ble vedtatt i Stortinget i november.

Paragraf gjennom forstørrelsesglass. Foto.
Finansrett om rammebetingelser for finansnæringen.

I desembernummeret er også en rekke EU-saker omtalt, bl.a. kapitalmarkedsunionen og krisehåndteringsdirektivet.

Finansrett er fritt tilgjengelig for Finans Norges medlemsbedrifter. Det er også mulig å abonnere på tilgang for andre som har interesse.

Finansrett gir deg nytt om rammebetingelser for finansnæringen. Tilbud til ledere i finansbedriftene, advokater og andre spesialister i og utenfor næringen, som trenger å holde seg oppdatert om de rettslige rammebetingelsene for finansnæringen. Publiseres fire ganger årlig. Som abonnent kan du også søke i alle tidligere utgaver av Finansrett.