Nytt bankkort med bilde

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt bankkort med bilde

I disse dager starter utrullingen av en ny type bankkort som skal erstatte den versjonen de fleste går rundt med i lommeboka. – De nye kortenes bakside vil se litt annerledes ut enn de gamle, og inneholder flere sikkerhetselementer. Det gjør at kortet blir vanskeligere å misbruke, sier fagsjef Geir Bonde, i Bankenes Standardiseringskontor (BSK).

Bilde av nytt bankkort med bilde

Dagens bankkort er fra 1997 og trenger en oppgradering. Det nye bankkortet inneholder flere nye sikkerhetselementer. Dette skal gjøre det lettere for utenforstående å kontrollere at kortet er ekte.

Flere sikkerhetselementer

– Vi oppgraderer kortet fordi kortet hadde behov for en fornyelse samtidig som nye sikkerhetselementer gir bedre beskyttelse mot endring og forfalskning, sier Geir Bonde.

På dagens bankkort brukes en metode for å legge på personlig informasjon som er lik den metoden som brukes på adgangskort utstedt av mange arbeidsgivere, universiteter og lignende. Det gjør kortet sårbart for forfalskninger, siden mange har mulighet til å produsere kort med tilsvarende kvalitet. Dagens bankkort er sjelden misbrukt, men det har forekommet. Som oftest er det ungdommer som låner kort av hverandre eller endrer på fødselsdato for å komme inn på utesteder. Det nye kortet skal være vanskeligere å endre.

– Å hindre at noen låner kort er vanskelig. Det er den som kontroller identiteten til kortholderen som må sikre at det er kortholder som eier identiteten. Med de nye bankkortene blir denne kontrollen enklere, sier Bonde.

Det er blant annet laget en ny mikrotekst som har mindre skrift enn dagens mikrotekst. På dagens kort er det benyttet kun en UV-farge. Nå er det lagt til en ekstra UV-farge.

Dagens designmønster tok utgangspunkt i symboler fra vikingtiden. Dette er nå endret. I det nye designet er hovedfokus på norske oppfinnelser og andre symboler vi forbinder med det norske.

To bilder

På den nye utgaven av bankkortet er det lagt til et ekstra bilde.

– Dette gjør kortet vanskeligere å forfalske. Det lille bildet er lagt under personlige opplysninger for å hindre at data blir endret uten at det er lett å se, sier Bonde.

Utskiftning av de gamle kortene

Noen banker har startet å utstede de nye kortene. De bankene som ønsker å utstede Bankkort med bilde må ta i bruk den nye versjonen i løpet av 2016. De gamle kortene vil være borte i løpet av 2020.

Fysisk identitetsdokument

Malen på hvordan bankkort, både med og uten bilde skal se ut, er utviklet for bankene gjennom Finans Norge og Bankenes Standardiseringskontor (BSK). 

– Bankkort med bilde er et fysisk identitetsdokument som bankene kan gi sine kunder, sier Bonde.

Bankkortet vs offentlig utstedt ID

Myndighetene har planer om å tilby personer i Norge et offentlig utstedt identitetsbevis; borgerkortet. Finans Norge og BSK vil tilby bankene mulighet til å utstede Bankkort med bilde minimum frem til myndighetene har begynt å utstede identitetsbevis til borgerne.

– Når myndigheten har kommet med sitt identitetsdokument skal det gjøres en ny vurdering av hensiktsmessigheten av at bankene utsteder Bankkort med bilde, sier Geir Bonde i BSK.

Det er opp til hver enkelt bank å bestemme om de vil tilby Bankkort med bilde til sine kunder. Noen banker tilbyr kun bankkort uten bilde.

Godkjenning av Bankkort med bilde

www.bankkort.no finnes eksempler og retningslinjer på både nytt og gammelt bankkort, slik at de som skal godkjenne kortene kan se hvilke sikkerhetselementer de skal kontrollere.

Kontaktpersoner i Bankenes Standardiseringskontor: 

Daglig leder Lars Erik Fjørtoft: + 47 974 74 469, lars.erik.fjortoft@bsk.no
Fagsjef Geir Bonde: +47 934 64 433, geir.bonde@bsk.no 

Bankenes Standardiseringskontor (BSK) har som formål å ivareta forvaltningsoppgaver knyttet til betalings- og informasjonsformidling i bankenes infrastruktur.

– Vi oppgraderer kortet fordi kortet hadde behov for en fornyelse samtidig som nye sikkerhetselementer gir bedre beskyttelse mot endring og forfalskning

- Geir Bonde

Fagsjef, Bankenes Standardiseringskontor