Ny rekord i antall betalingstransaksjoner

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny rekord i antall betalingstransaksjoner

Mandag 21. desember ble det satt rekord i antall transaksjoner mellom bankene.  I løpet av denne dagen ble det gjennom banknæringens felles avregningssystem (NICS) avregnet 24 411 085 transaksjoner.  Det er nesten 500 000 flere transaksjoner enn på tilsvarende dag i fjor.

Det har siden 2012 vært fire daglige oppgjør i Norges Bank. Det innebærer at det norske oppgjørssystemet er svært effektivt og at du raskt får overført penger. Bankene oppdaterer sine kundekonti etter disse oppgjørene. Hvor lang tid dette tar kan variere fra bank til bank og fra dag til dag, avhengig av transaksjonsvolum og bankens egne kjøremønstre.

En betalingstransaksjon mellom to kunder med konto i ulike banker er en del av oppgjøret i Norges Bank og vil i de fleste tilfeller kunne være synlig på betalingsmottakers konto ca. 15 – 30 minutter etter at oppgjøret har funnet sted.

En betaling mellom to kunder med konto i samme bank trenger ikke å gå via oppgjøret i Norges bank, men kan gjøres opp internt i banken.

Kort om NICS

I 2014 ble det avregnet 2,2 milliarder transaksjoner med et samlet beløp på 67 000 milliarder kroner gjennom det norske betalingsoppgjørssystemet NICS.

  • NICS er et system for utveksling av bankenes egne samt kunders betalingstransaksjoner, og avregning av disse bankene imellom. Den alminnelige betalingsformidling, det vil si transaksjoner under 25 millionerkroner, inngår i nettoavregninger (NICS Netto). 
  • Det sendes fire ganger daglig oppgjør i Norge Bank. Tidspunktene er kl 05.30, 11.00, 13.30 og 15.30. Avregningen kl 05.30 er vanligvis størst, både målt i transaksjoner og beløp. 
  • Tidspunktene vil kunne variere med et par minutter fra dag til dag avhengig av volumene som skal behandles. 
  • Transaksjoner på over 25 millioner kroner sendes fortløpende til oppgjør i Norges Bank.
  • I oppgjøret sender bankene pengene til hverandre. Når oppgjøret er gjennomført sendes de transaksjoner som inngikk til bankene slik at kundenes konti kan oppdateres. Prosessen fra avregning starter til oppgjøret er gjennomført tar under to minutter. Deretter går det normalt 5-10 minutter til alle de underliggende transaksjoner er sendt til bankene. Mandag morgen (21. desember) inngikk vel 19 millioner transaksjoner. Hele prosessen fra avregning gjennom oppgjør til utsending av transaksjoner til bankene tok 20 minutter.
  • NICS administreres av NICS Operatørkontor på vegne av Finans Norge. Alle banker i Norge som tilbyr alminnelige kunderettede betalingstjenester er deltagere i NICS.