NHO: – Risikabel bankpolitikk

Gå til hovedinnhold
Publisert:

NHO: – Risikabel bankpolitikk

NHOs siste kvartalsrapport viser at flere bedrifter enn før varsler at de får mindre tilgang på kreditt. Politikken med å være først ute med nye kapitalkrav, og tidligere enn andre land virker unødvendig risikabel, mener NHO.

Som bakgrunn for rapporten gjennomfører NHO bl.a. en omfattende spørreundersøkelse av hvordan norske bedrifter ser på utviklingen framover (Næringslivets økonomibarometer). Nesten 2600 av NHOs medlemsbedrifter som har svart på undersøkelsen denne gangen.

Flere får mindre tilgang til kreditt

Undersøkelsen viser at bankene strammer inn overfor norske bedrifter. Særlig små og mellomstore bedrifter påvirkes nå av endringer i utlånspolitikken til bankene, heter det i rapporten.

Andelen av NHO-bedriftene som oppgir at de får mindre tilgang til kreditt har økt fra 15 til 21 prosent fra tredje til fjerde kvartal i år. Mer enn en femtedel av NHOs medlemmer oppfater altså kredittmarkedet som utfordrende. (Se faksimile fra NHO-rapporten.)

Regulerer for fort og for mye

– Det skal lite til å svekke den økonomiske situasjonen ytterligere nå. Det lille vi har av vekst i økonomien kan fort bli til en nedgang. Og når oppgangen i investeringer forhåpentlig kommer i løpet av neste år, må bankene ha kapasitet og vilje til å være med på finansiering av nye investeringer i næringslivet, sier Dag Aarnes, avdelingsdirektør i NHO i en melding.

– Derfor virker politikken Norge fører med å være først ute med nye kapitalkrav og tidligere ute enn andre land unødvendig risikabel, sier han.

– Myndighetene regulerer for fort og for mye, slår han fast.

Rasjonell tilpasning

Å redusere utlånene til næringslivet er en rasjonell tilpasning fra bankenes side i lys av skjerpede kapitalkrav, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge. I august publiserte Finanstilsynet kravene til pilar 2 for norske banker. Vi mener at Finanstilsynet gjennom dette i realiteten strammet inn på kapitalkravene og at tiltaket både kom overraskende på markedet og på bankene.

Norges Banks seneste utlånsundersøkelse viser at bankene forventer lavere etterspørsel etter lån fra foretak i årets siste kvartal. Samtidig er det naturlig at bankenes kredittpraksis er strengere når de makroøkonomiske utsiktene er svekket, sier Fåne.

Men det er problematisk når det er regulatoriske tiltak som fører til at bankene nå reduserer sine utlån. Norges Banks utlånsundersøkelse viser at det er hensynet til kapitaldekning som er hovedårsaken til at bankene strammer inn kredittpraksisen nå i fjerde kvartal, sier Jan Erik Fåne.  

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no