Mot full økonomiopplæring i Østfold

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mot full økonomiopplæring i Østfold

Alle ungdomsskoleelever i Østfold fylke kan nå få opplæring i personlig økonomi. Sparebankstiftelsen Halden og Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har gitt to millioner kroner i gave til Ungt Entreprenørskap (UE) i Østfold. Pengegaven skal benyttes til å gjennomføre «Økonomi og karrierevalg» i alle ungdomsskoler i Østfold.

Bilde av unge mennesker

UE Østfold har satt seg som mål at alle ungdomsskoleelever i fylket skal få opplæring i personlig økonomi gjennom et 3-års program. Totalt dreier dette seg om ca 4.000 elever i 37 skoler. I tillegg skal det satses på entreprenørskap i videregående skole ved å gi flere elever mulighet til å starte en ungdomsbedrift. 

– Dette er ambisiøse mål, men med hjelp av denne støtten tror vi det er realistisk, sier Christer Engström, daglig leder i UE Østfold.

Et spennende trepartssamarbeid

SpareBank 1 Østfold Akershus og UE Østfold har hatt et samarbeid over mange år, og dette videreføres nå med Sparebankstiftelsen Halden og Sparebankstiftelsen Østfold Akershus. Dette trepartsamarbeidet i sparebankfamilien kommer ungdommene i hele fylket til gode.

Finansnæringen og UE har nasjonalt og lokalt  i mange år jobbet sammen for å få mer personlig økonomi inn i skolene.

– Sammen med UE har vi arbeidet for å synliggjøre hvor viktig det er at de unge få økonomiopplæring i skolen. Det er morsomt å se at samarbeidet vårt setter spor, og at alle elever i et helt fylke får muligheten til å lære om personlig økonomi, sier Hilde E. Johansen, fagsjef i Finans Norge.

Økonomi og karrierevalg

Et undervisningsprogram utviklet av UE og Finans Norge tilpasset ungdomsskoletrinnet. I programmet får elevene en innføring i personlig økonomi og de bevisstgjøres på preferanser og ønsker for utdanning og yrkesvalg.

Økonomi og karrierevalg

Finans Norge samarbeider med Ungt Entreprenørskap (UE) om programmet Økonomi og karrierevalg som blant annet dreier seg om personlig økonomi. Programmet gjennomføres med en ekstern veileder fra lokale banker. Økonomi og...